Mierzenie czasu stoperem

Stoper pozwala łatwo i dokładnie mierzyć czas. Apple Watch pozwala mierzyć czas całkowity (do 11 godzin 55 minut) oraz czas rund. Wyniki są prezentowane w formie listy, wykresu lub na żywo na tarczy zegarka. Tarcza Chronograf ma wbudowany stoper, a komplikację stopera możesz dodać do następujących tarcz: Kolor, Myszka Miki, Moduły, Prosty i Użytkowy.

Przełączanie na stoper: Otwórz program Stoper ikona programu Stoper lub stuknij w komplikację stopera na tarczy zegarka (jeśli dodałeś ją do tarczy lub używasz tarczy Chronograf).

Trzy sposoby korzystania ze stopera: jako stopera cyfrowego w programie, jako stopera analogowego w programie oraz przy użyciu narzędzi stopera na tarczy Chronograf.

Włączanie, zatrzymywanie i zerowanie stopera: Stuknij w przycisk Start. Aby zarejestrować czas rundy (okrążenia), stuknij w Runda. Aby zarejestrować czas całkowity, stuknij w Stop. Powrót do tarczy zegarka lub otwarcie innego programu nie zatrzymuje pracy stopera. Gdy skończysz, stuknij w Zeruj lub w Runda, aby wyzerować.

W przypadku stopera analogowego lewy przycisk włącza i zatrzymuje pomiar czasu, a prawy pozwala rejestrować czas rund.

Wybieranie formatu stopera: Po wyświetleniu stopera (niezależnie od tego, czy jest on włączony) możesz nacisnąć mocno ekran i stuknąć w Analogowy, Cyfrowy, Wykres lub Mieszany.

Gdy używasz Apple Watch jako stopera, naciśnij ekran, aby zmienić jego format. Wybierz opcję Analogowy, Cyfrowy, Wykres lub Mieszany.

Przełączanie między jedną tarczą a trzema tarczami z pomiarem czasu rund (stoper analogowy): Przesuń palcem w górę po ekranie stopera analogowego z jedną tarczą, aby wyświetlić osobne tarcze dla minut, sekund i dziesiątych części sekund, a pod nimi przewijaną listę czasów rund.

Ekran stopera z trzema tarczami i czasami rund.

Przeglądanie wyników: Wyniki możesz przeglądać na ekranie pomiaru czasu. Możesz też zmienić ekran, aby analizować czasy rund oraz najszybsze i najwolniejsze rundy (oznaczone kolorem zielonym i czerwonym) w preferowanym formacie. Jeśli ekran zawiera listę czasów rund, możesz ją przewijać, obracając Digital Crown.

Ekran stopera rejestrującego czasy rund w formie wykresu. Im wyżej znajduje się punkt, tym wolniejsza jest dana runda.

Monitorowanie czasu na tarczy zegarka: Aby śledzić mierzony czas na zwykłej tarczy zegarka, dodaj do niej komplikację stopera. Bieżący czas jest wyświetlany na tarczy. Stuknięcie w niego pozwala otworzyć program Stoper ikona programu Stoper i sprawdzić czasy rund.

Możesz dodać komplikację stopera do tarczy zegarka. Stuknięcie w nią otwiera program Stoper.

Zamykanie stopera: Jeśli używasz programu Stoper ikona programu Stoper, naciśnij Digital Crown. Jeśli używasz tarczy zegarka Chronograf, stoper jest zawsze wyświetlany. Aby go wyzerować, stuknij w Runda.