Odbieranie połączeń telefonicznych

OSTRZEŻENIE: Aby uzyskać ważne informacje na temat unikania rozpraszania uwagi, które może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, zobacz: Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Odbieranie połączenia: Gdy usłyszysz lub poczujesz powiadomienie o połączeniu, unieś nadgarstek, aby zobaczyć, kto dzwoni. Aby rozmawiać, używając wbudowanego mikrofonu i głośnika, stuknij w przycisk odbierania na ekranie Apple Watch. Aby odebrać połączenie na iPhonie lub odpowiedzieć wiadomością, przewiń w dół, obracając Digital Crown, a następie stuknij w odpowiedni przycisk.

Gdy pojawi się połączenie przychodzące, stuknij w zielony przycisk, aby je odebrać, lub w czerwony, aby przekierować je do poczty głosowej.

Wstrzymywanie połączenia: Aby wstrzymać połączenie do czasu, gdy odbierzesz je na połączonym w parę iPhonie, stuknij w Odbierz na iPhonie. W tym czasie dzwoniący będzie słyszał powtarzający się dźwięk. Jeśli nie możesz znaleźć iPhone'a, stuknij w Przywołaj iPhone'a na Apple Watch, aby go zlokalizować.

Przełączanie rozmowy z Apple Watch na iPhone'a: W czasie rozmowy telefonicznej prowadzonej na Apple Watch możesz po prostu przesunąć w górę ikonę programu Telefon wyświetlaną w lewym dolnym rogu zablokowanego ekranu iPhone'a. Jeśli iPhone jest odblokowany, stuknij w zielony pasek widoczny u góry ekranu.

Dostosowywanie głośności połączenia: Aby zmienić głośność w czasie rozmowy prowadzonej na Apple Watch, obróć Digital Crown lub stuknij w symbole zmiany głośności na ekranie. Aby wyłączyć swój mikrofon (na przykład podczas telekonferencji), stuknij w przycisk wyciszania.

Ekran połączenia przychodzącego; opcje zmiany głośności i wyciszania.

Połączenie przychodzące możesz także szybko wyciszyć, przykrywając dłonią ekran zegarka przez trzy sekundy. Wymaga to jednak włączenia odpowiedniej opcji w programie Apple Watch na iPhonie. Stuknij w Mój zegarek > Dźwięki i haptyka, a następnie włącz Przykryj, aby wyciszyć.

Przekazywanie połączenia do poczty głosowej: Stuknij w czerwony przycisk odrzucania połączenia w powiadomieniu o połączeniu przychodzącym.

Odsłuchiwanie poczty głosowej: Jeśli dzwoniący zostawił wiadomość, otrzymasz odpowiednie powiadomienie. Aby odsłuchać wiadomość, stuknij w przycisk odtwarzania w powiadomieniu. Aby odsłuchać wiadomość głosową później, otwórz program Telefon ikona programu Telefon, a następnie stuknij w przycisk poczty głosowej.