Wyłączanie Wi‑Fi i Bluetooth

Niektóre linie lotnicze nie będą wymagały od Ciebie wyłączenia Apple Watch (i iPhone'a), jeśli przełączysz je w tryb Samolot, aby nie zakłócały pracy systemów pokładowych. Włączenie trybu Samolot wyłącza Wi‑Fi i Bluetooth.

Zapytaj Siri. „Turn on Airplane Mode.”

Włączanie trybu Samolot: Przesuń palcem w górę po tarczy zegarka, przejdź do skrótu Ustawienia, a następnie stuknij w przycisk Tryb Samolot ikona trybu Samolot. Gdy tryb Samolot jest włączony, u góry ekranu wyświetlana jest ikona ikona trybu Samolot.

Skrót Ustawienia, zawierający status połączenia między zegarkiem i iPhone'em oraz przyciski włączania trybów Samolot, Nie przeszkadzać i Wycisz. Pozwala on także przywoływać iPhone'a. Przycisk Tryb Samolot jest zaznaczony, a status połączenia to Wyłączone.

Aby jednocześnie przełączyć Apple Watch i iPhone'a w tryb Samolot, otwórz program Apple Watch na iPhonie, stuknij w Mój zegarek, przejdź do ekranu Ogóle > Tryb Samolot i włącz Klonuj z iPhone'a. Gdy teraz włączysz tryb Samolot na jednym z urządzeń, zostanie on włączony także na drugim urządzeniu.

Uwaga: Mimo włączenia opcji Klonuj z iPhone'a, wyłączenie trybu Samolot jest konieczne na każdym z urządzeń osobno.