Siri na Apple Watch

Siri może wykonywać zadania i odpowiadać na pytania bezpośrednio na Apple Watch. Dzięki Siri, możesz jednym poleceniem głosowym wykonywać zadania zwykle wymagające wielu czynności.

Wiele sugestii pytań do Siri możesz znaleźć w tym podręczniku. Wyglądają one tak:

Zapytaj Siri. Powiedz na przykład:

  • „Start a 30-minute outdoor run.”

  • „Hey, Siri, tell Kathleen I’m almost finished.”

  • „Show the Heartbeat glance.”

  • „What kinds of things can I ask you?”

Siri odpowiada przewijalną listą przycisków kategorii tematycznych. Aby przejrzeć przykłady z danej kategorii, stuknij w nią.

Proszenie Siri o wykonanie zadania: Po prostu unieś Apple Watch lub stuknij w ekran i powiedz (po angielsku) „Hey, Siri” oraz swoje pytanie lub polecenie. Możesz także nacisnąć Digital Crown i przytrzymać, aż na ekranie pojawi się wskaźnik potwierdzający, że Siri słucha, a następnie zadać pytanie lub wydać polecenie i zwolnić Digital Crown. Aby odpowiedzieć na pytanie Siri lub kontynuować rozmowę z Siri, naciśnij Digital Crown, przytrzymaj i mów.

Aby zadać pytanie Siri, naciśnij Digital Crown, przytrzymaj i mów. Ekrany pokazujące pytanie o pogodę nad jeziorem Tahoe oraz odpowiedź Siri z aktualnymi informacjami pogodowymi dla jeziora Tahoe.