Kontaktowanie się ze znajomymi

Dodawanie znajomych na Apple Watch: Naciśnij przycisk boczny, a następnie obróć Digital Crown lub stuknij, aby wybrać wolne miejsce. Stuknij w duży symbol + na środku ekranu, aby wybrać znajomego z Kontaktów. Nie ma wolnych miejsc? Przesuń palcem w lewo, aby wyświetlić nową grupę.

Ekran Znajomi na Apple Watch. Aby skontaktować się ze znajomym, stuknij w jego inicjały lub zdjęcie.

Dodawanie znajomych na iPhonie: Otwórz program Apple Watch na iPhonie, stuknij w Mój zegarek, a następnie stuknij w Znajomi. Stuknij w dowolne wolne miejsce w kręgu znajomych, a następnie stuknij w duży symbol + na środku ekranu. Jeśli nie masz już wolnych miejsc, po prostu przesuń palcem w lewo, aby dodać nową grupę.

Ekran Znajomi w programie Apple Watch, zawierający znajomych z ekranu wielozadaniowości oraz przycisk dodawania nowych znajomych.

Jeśli na liście nie ma znajomego, którego szukasz, otwórz program Kontakty na iPhonie i dodaj go, a następnie spróbuj ponownie.

Organizowanie znajomych: Otwórz program Apple Watch na iPhonie, stuknij w Mój zegarek, a następnie stuknij w Znajomi. Dotknij ikony znajomego i przytrzymaj, a następnie przeciągnij ją w nowe miejsce. Aby przenieść ikonę do innej grupy, przeciągnij ją do krawędzi ekranu.

Nawiązywanie kontaktu: Aby szybko uzyskać dostęp do listy osób, z którymi często się kontaktujesz, naciśnij przycisk boczny Apple Watch.

Naciśnij przycisk boczny, aby wyświetlić znajomych, a następnie stuknij w znajomego, aby się z nim skontaktować.
Przyciski Telefon, Digital Touch oraz Wiadomość znajdują się na dole ekranu, pod zdjęciem znajomego.