Sterowanie Apple TV

Możesz używać Apple Watch jako pilota zdalnego sterowania dla Apple TV, jeśli oba urządzenia są połączone z tą samą siecią W-Fi.

Łączenie Apple Watch w parę z Apple TV: Jeśli twój iPhone nigdy nie łączył się z siecią Wi‑Fi, z którą połączony jest Apple TV, przyłącz się do tej sieci teraz. Następnie otwórz program Pilot ikona programu Pilot na Apple Watch i stuknij w Dodaj urządzenie. Na Apple TV przejdź do ekranu Ustawienia > Ogólne > Piloty, wybierz Apple Watch, a następnie podaj kod wyświetlany na jego ekranie.

Gdy obok Apple Watch pojawi się ikona połączenia w parę, jest on gotowy do sterowania Apple TV.

Sterowanie Apple TV: Upewnij się, że Apple TV nie jest w trybie uśpienia. Otwórz program Pilot ikona programu Pilot na Apple Watch i wybierz Apple TV. Następnie możesz poruszać palcem po ekranie we wszystkich kierunkach, aby przechodzić między opcjami menu Apple TV. Aby aktywować wyróżnioną rzecz, stuknij. Aby wrócić, stuknij w przycisk Menu. Aby wrócić do menu głównego, stuknij w ten przycisk i przytrzymaj. Aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie, stuknij w przycisk Odtwarzaj/Pauza.

Po połączeniu Apple Watch z Apple TV jego ekran staje się pilotem zdalnego sterowania. Przesuwając palcem po ekranie zegarka, możesz wyróżniać opcje menu Apple TV. Przycisk Menu jest wyświetlany w lewym dolnym rogu, a przycisk Odtwarzaj/Pauza w prawym dolnym rogu ekranu. Gdy skończysz, stuknij w przycisk powrotu w lewym górnym rogu ekranu.

Rozłączanie pary i usuwanie Apple TV: Na Apple TV przejdź do ekranu Ustawienia > Ogólne > Piloty, wybierz Apple Watch w sekcji Remote (iOS), aby go usunąć. Następnie otwórz program Pilot ikona programu Pilot na Apple Watch, poczekaj na komunikat informujący o przerwaniu połączenia, a następnie stuknij w Usuń.