Ładowanie Apple Watch

Konfigurowanie ładowarki: Znajdź dobrze wentylowane miejsce, połóż końcówkę dostarczanego z Apple Watch magnetycznego kabla do ładowania lub magnetyczne etui do ładowania na płaskiej, poziomej powierzchni, podłącz je do ładowarki (dostarczanej z zegarkiem), a następnie podłącz ładowarkę do gniazda sieciowego.

Ważne: Usuń ochronne elementy z tworzywa sztucznego z obu stron akcesorium ładującego.

Ładowanie Apple Watch: Umieść denko Apple Watch na akcesorium do ładowania. Magnesy wbudowane w akcesorium do ładowania wyrównają odpowiednio Apple Watch. Podczas ładowania Apple Watch magnetyczne etui powinno być otwarte. Rozpoczęcie ładowania zostanie potwierdzone dźwiękiem (o ile Apple Watch nie jest wyciszony) i wyświetleniem symbolu ładowania ikona ładowania na ekranie. Symbol ma kolor czerwony, gdy Apple Watch wymaga ładowania, i kolor zielony, gdy Apple Watch jest ładowany.

Wklęsła strona końcówki magnetycznego kabla do ładowania Apple Watch łączy się z denkiem Apple Watch za pomocą magnesu.

OSTRZEŻENIE: Aby uzyskać ważne informacje o baterii i ładowaniu Apple Watch, zobacz: Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Sprawdzanie poziomu naładowania: Przesuń palcem w górę po tarczy Apple Watch, a następnie przejdź do skrótu Bateria.

Wskaźnik poziomu baterii możesz także dodać do wielu tarcz, w tym Moduły, Kolor, Użytkowy, Prosty, Chronograf i Myszka Miki. Naciśnij mocno wyświetlaną tarczę zegarka, stuknij w Dostosuj, a następnie przesuwaj palcem w lewo, aż do opcji wyboru komplikacji. Stuknij w miejsce, obróć Digital Crown, aby wybrać komplikację Bateria, a następnie naciśnij Digital Crown, aby zakończyć.

Tarcza zegarka z komplikacją poziomu baterii.

Przedłużanie czasu pracy na baterii za pomocą trybu Oszczędzaj energię: Aby zredukować pobór energii, gdy poziom naładowania baterii jest niski, możesz przełączyć Apple Watch na tryb Oszczędzaj energię. Apple Watch będzie nadal pokazywał czas, ale inne programy będą niedostępne. Przesuń palcem w górę po tarczy zegarka, przejdź do skrótu Bateria, a następnie stuknij w Oszczędzaj energię. Możesz także nacisnąć i przytrzymać przycisk boczny, aż zobaczysz suwak Oszczędzaj energię, a następnie przeciągnąć go w prawo.

Tryb Oszczędzaj energię można włączać na dwa sposoby. Przejdź do skrótu Bateria lub naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny, aby wywołać ekran z trzema suwakami; środkowy suwak to suwak trybu Oszczędzaj energię.

Gdy poziom naładowania baterii spada do 10 procent, Apple Watch wyświetla alert i pozwala przejść w tryb Oszczędzaj energię.

Alert o niskim poziomie energii zawiera przycisk pozwalający włączyć tryb oszczędzania energii.

Gdy bateria Apple Watch jest prawie rozładowana, zegarek przechodzi w tryb Oszczędzaj energię automatycznie.

Wracanie do normalnego trybu zasilania: Wyzeruj Apple Watch, naciskając i przytrzymując przycisk boczny, aż zobaczysz logo Apple. Apple Watch uruchomi się ponownie, jeśli jego bateria jest naładowana w co najmniej 10 procentach.

Sprawdzanie czasu od ostatniego ładowania: Otwórz program Apple Watch na iPhonie, stuknij w Mój zegarek, a następnie przejdź do ekranu Ogólne > Użycie.

W dolnej części ekranu Użycie programu Apple Watch możesz przeglądać wartości czasu od ostatniego ładowania dla kategorii Użycie, W gotowości oraz Oszczędzaj energię.