Konfigurowanie i łączenie w parę z iPhone'em

Asystenci konfiguracji na iPhonie i Apple Watch współpracują, aby pomóc Ci w łączeniu w parę i konfigurowaniu Apple Watch.

Jeśli nie widzisz dobrze zawartości ekranu Apple Watch lub iPhone'a, funkcje VoiceOver i Zoom mogą pomóc Ci także podczas konfiguracji Apple Watch. Zobacz: Konfigurowanie Apple Watch przy użyciu funkcji VoiceOver lub Zoom.

OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć obrażeń, przed rozpoczęciem korzystania z Apple Watch zobacz: Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Załóż Apple Watch na nadgarstek. Dopasuj pasek tak, aby Apple Watch leżał ciasno, ale wygodnie na nadgarstku. Aby uzyskać informacje na temat dopasowywania paska Apple Watch i jego zmiany, zobacz: Odpinanie, zmiana i zakładanie pasków.

Konfigurowanie i łączenie w parę: Naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny Apple Watch, aż zobaczysz logo Apple. Podczas uruchamiania Apple Watch otwórz program Apple Watch na iPhonie.

ikona programu Apple Watch

Po uruchomieniu Apple Watch stuknij, aby wybrać język, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Gdy pojawi się właściwy komunikat, umieść Apple Watch w polu widzenia aparatu iPhone'a. Oba urządzenia zostaną połączone w parę.

Ilustracja przedstawiająca łączenie w parę: Apple Watch na lewym nadgarstku i iPhone trzymany w prawej ręce. Na ekranie iPhone'a widoczne są instrukcje łączenia w parę, a Apple Watch jest widoczny w polu widzenia aparatu.

Aby ukończyć konfigurację, po połączeniu w parę postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez Apple Watch i iPhone'a.

W przypadku trudności z użyciem aparatu stuknij w Połącz Apple Watch w parę ręcznie (na dole ekranu iPhone'a), a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji i łączenia w parę, odwiedź stronę support.apple.com/pl-pl/HT204505.

Jeśli musisz naładować Apple Watch przed rozpoczęciem konfigurowania, zobacz: Ładowanie Apple Watch.