Inne sposoby wyświetlania podręcznika

Podręcznik użytkownika Apple Watch możesz wyświetlać na iPhonie, w programach Apple Watch, Safari lub iBooks.

Wyświetlanie podręcznika w programie Apple Watch: Otwórz program Apple Watch na iPhonie, stuknij w Mój zegarek, a następnie przejdź do ekranu Ogólne > Informacje i stuknij w Pokaż podręcznik użytkownika.

Wyświetlanie podręcznika w Safari: Odwiedź stronę help.apple.com/watch.

  • Dodawanie ikony podręcznika do ekranu początkowego iPhone'a:  Stuknij w przycisk czynności, a następnie w Do ekranu początk.

  • Wyświetlanie podręcznika użytkownika w innym języku:  Na dole strony głównej stuknij w Zmień język.

Wyświetlanie podręcznika w iBooks: Otwórz iBooks i wyszukaj „podręcznik użytkownika Apple Watch” w iBooks Store.