Dostosowywanie jasności, wielkości tekstu, dźwięków i haptyki

Dostosowywanie jasności: Otwórz program Ustawienia ikona programu Ustawienia, a następnie przewiń w dół i stuknij w Jasność i wielkość tekstu. Użyj przycisków jasności, aby dostosować jasność ekranu, lub stuknij w suwak, a następnie obróć Digital Crown. Możesz także otworzyć program Apple Watch na iPhonie, stuknąć w Mój zegarek, stuknąć w Jasność i wielkość tekstu, a następnie przeciągnąć suwak.

Ekran ustawień jasności na Apple Watch; opis symboli jasności po obu stronach suwaka: Stuknij w symbole jasności; opis opcji wielkości tekstu: Dostosuj wielkość tekstu; opis opcji tekstu pogrubionego: Włącz tekst pogrubiony.

Powiększanie tekstu: Otwórz program Ustawienia ikona programu Ustawienia, a następnie przewiń w dół i stuknij w Jasność i wielkość tekstu. Stuknij w Wielkość tekstu, a następnie stuknij w ikony liter lub obróć Digital Crown. Możesz także otworzyć program Apple Watch na iPhonie, stuknąć w Mój zegarek, stuknąć w Jasność i wielkość tekstu, a następnie przeciągnąć suwak Wielkość tekstu.

Pogrubianie tekstu: Otwórz program Ustawienia ikona programu Ustawienia, przewiń w dół i stuknij w Jasność i wielkość tekstu, a następnie włącz Tekst pogrubiony. Możesz także otworzyć program Apple Watch na iPhonie, stuknąć w Mój zegarek, stuknąć w Jasność i wielkość tekstu, a następnie włączyć Tekst pogrubiony.

Włączenie opcji Tekst pogrubiony na Apple Watch lub iPhonie powoduje ponowne uruchomienie Apple Watch w celu zastosowania zmiany.

Dostosowywanie dźwięku: Otwórz program Ustawienia ikona programu Ustawienia, a następnie przewiń w dół i stuknij w Dźwięki i haptyka. Stukaj w przyciski pod etykietą Głośność alertów lub stuknij w suwak jeden raz, a następnie obróć Digital Crown. Możesz także otworzyć program Apple Watch na iPhonie, stuknąć w Mój zegarek, stuknąć w Dźwięki i haptyka, a następnie przeciągnąć suwak Głośność alertów.

Ekran ustawień dźwięku i haptyki na Apple Watch. Aby zmienić poziom głośności dzwonków i alertów, obróć Digital Crown lub stukaj w symbole głośności. Aby wyciszyć Apple Watch, stuknij w Wycisz.

Wyciszanie Apple Watch: Otwórz program Ustawienia ikona programu Ustawienia, przewiń w dół i stuknij w Dźwięki i haptyka, a następnie włącz Wycisz. Inny sposób: przesuń palcem w górę po tarczy zegarka, przejdź do skrótu Ustawienia, a następnie stuknij w Tryb cichy. Możesz także otworzyć program Apple Watch na iPhonie, stuknąć w Mój zegarek, stuknąć w Dźwięki i haptyka, a następnie włączyć Tryb cichy.

Skrót Ustawienia, zawierający status połączenia między zegarkiem i iPhone'em oraz przyciski włączania trybów Samolot, Nie przeszkadzać i Wycisz. Pozwala on także przywoływać iPhone'a. Wybrana jest opcja wyciszenia.

Dźwięki alertów i powiadomień możesz szybko wyciszać, zakrywając ekran zegarka dłonią na co najmniej trzy sekundy. Aktywacja wyciszenia potwierdzana jest dotykiem. Upewnij się, że opcja Przykryj, aby wyciszyć jest włączona w programie Apple Watch na iPhonie: stuknij w Mój zegarek i przejdź do ekranu Dźwięki i haptyka.

Dostosowywanie siły haptyki: Możesz dostosowywać siłę haptycznych dotyków, których Apple Watch używa dla powiadomień i alertów. Otwórz program Ustawienia ikona programu Ustawienia, a następnie przewiń w dół i stuknij w Dźwięki i haptyka. Stukaj w przyciski pod etykietą Siła haptyki lub stuknij w suwak jeden raz, a następnie obróć Digital Crown. Możesz także otworzyć program Apple Watch na iPhonie, stuknąć w Mój zegarek, stuknąć w Dźwięki i haptyka, a następnie przeciągnąć suwak Siła haptyki. Aby jeszcze bardziej wzmocnić sygnały, użyj opcji Silna haptyka.

Ekran ustawień dźwięku i haptyki, na którym można przewinąć w dół do opcji haptyki dzwonków i alertów, a następnie zmienić intensywność sygnałów haptyczny za pomocą symboli haptyki.

Włączanie trybu Nie przeszkadzać: Aby wyłączyć dźwięki połączeń przychodzących i alertów (poza alarmami), przesuń palcem w górę po tarczy zegarka, przejdź do skrótu Ustawienia, a następnie stuknij w Nie przeszkadzać ikona trybu Nie przeszkadzać. Możesz także otworzyć program Ustawienia ikona programu Ustawienia, stuknąć w Nie przeszkadzać, a następnie włączyć Nie przeszkadzać. Gdy tryb Nie przeszkadzać jest włączony, u góry ekranu wyświetlana jest ikona ikona trybu Nie przeszkadzać.

Dwa ekrany Apple Watch prezentujące dwa sposoby włączania trybu Nie przeszkadzać: w skrócie Ustawienia oraz w programie Ustawienia.

Aby wyciszać Apple Watch i iPhone'a jednocześnie, otwórz program Apple Watch na iPhonie, stuknij w Mój zegarek, przejdź do ekranu Ogóle > Nie przeszkadzać i włącz Klonuj z iPhone'a. Gdy teraz włączysz tryb Nie przeszkadzać na jednym z urządzeń, zostanie on włączony także na drugim urządzeniu.