Odtwarzanie muzyki na Apple Watch

Jeśli nie masz przy sobie iPhone'a, możesz słychać muzyki przechowywanej na Apple Watch, używając słuchawek lub głośników Bluetooth.

Łączenie słuchawek lub głośników Bluetooth w parę: Aby słuchać muzyki na Apple Watch, musisz mieć słuchawki lub głośniki Bluetooth. Przełącz słuchawki lub głośniki na tryb wykrywania, postępując zgodnie z instrukcjami dostarczonymi z urządzeniem. Gdy urządzenie Bluetooth jest gotowe, otwórz program Ustawienia ikona programu Ustawienia na Apple Watch, stuknij w Bluetooth, a następnie stuknij w wyświetloną nazwę urządzenia.

Przechowywanie utworów na Apple Watch: Otwórz program Apple Watch na iPhonie, stuknij w Mój zegarek, przejdź do ekranu Muzyka > Lista synchronizowana, a następnie wybierz listę utworów, którą chcesz przenieść na Apple Watch. Aby ukończyć synchronizację, umieść Apple Watch na akcesorium do ładowania.

Po ukończeniu synchronizacji możesz otworzyć program Ustawienia ikona programu Ustawienia na Apple Watch, przejść do ekranu Ogólne > Informacje i sprawdzić w sekcji Utwory, ile utworów zostało skopiowanych na Apple Watch.

Program Muzyka na iPhonie pozwala utworzyć specjalną listę utworów, których chcesz słuchać na Apple Watch.

Jeśli przełączysz źródło muzyki na Apple Watch przed połączeniem słuchawek lub głośników Bluetooth w parę, na środku ekranu pojawi się przycisk Ustawień. Stuknięcie w niego otwiera ekran ustawień Bluetooth na Apple Watch, na którym możesz dodać swoje urządzenie.

OSTRZEŻENIE: Aby uzyskać ważne informacje na temat zapobiegania utracie słuchu, zobacz: Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Odtwarzanie utworów przechowywanych na Apple Watch: Po połączeniu słuchawek lub głośników Bluetooth w parę (zobacz powyżej) otwórz program Muzyka ikona programu Muzyka na Apple Watch, naciśnij mocno ekran, stuknij w Źródło, a następnie stuknij w Apple Watch. Możesz także przewinąć na początek ekranu głównego programu Muzyka i stuknąć w ikonę zegarka.

Gdy odtwarzasz muzykę przechowywana na Apple Watch, w lewym górnym rogu (obok licznika czasu odtwarzania) wyświetlana jest mała ikona zegarka.

Sterowanie odtwarzaniem: Aby szybko wyświetlić narzędzia odtwarzania, przejdź do skrótu Odtwarzane. Przesuń palcem w górę po tarczy zegarka, a następnie przesuwaj w lewo/prawo. Odtwarzaniem możesz także sterować w programie Muzyka ikona programu Muzyka.

Ograniczanie liczby utworów przechowywanych na Apple Watch: Otwórz program Apple Watch na iPhonie, stuknij w Mój zegarek, przejdź do ekranu Muzyka > Limit listy utworów, a następnie wybierz maksymalną liczbę utworów przechowywanych na Apple Watch.

Sprawdzanie liczby utworów przechowywanych na Apple Watch: Otwórz program Ustawienia ikona programu Ustawienia na Apple Watch, przejdź do ekranu Ogólne > Informacje i znajdź etykietę Utwory.