Zarządzanie pocztą

Wybieranie skrzynek pocztowych wyświetlanych na Apple Watch: Otwórz program Apple Watch na iPhonie, stuknij w Mój zegarek, a następnie przejdź do ekranu Mail > Pokazuj pocztę. Możesz wskazać tylko jedną skrzynkę pocztową, ale jeśli nie wybierzesz żadnej, wyświetlana będzie zawartość wszystkich skrzynek.

Usuwanie wiadomości email: Jeśli czytasz wiadomość w programie Mail ikona programu Mail na Apple Watch, naciśnij mocno ekran i stuknij w Do Kosza. Jeśli przeglądasz listę wiadomości, przesuń palcem w lewo po usuwanej wiadomości, a następnie stuknij w Do Kosza. Wiadomość możesz także usunąć na ekranie powiadomienia: przewiń na jej koniec i stuknij w Do Kosza.

Usunięcie wiadomości z Apple Watch usuwa ją także z iPhone'a.

Uwaga: Jeśli na koncie ustawione jest archiwizowanie wiadomości, zamiast przycisku Do Kosza wyświetlany jest przycisk Archiwizuj.

Oznaczanie wiadomości jako sygnalizowanej: Jeśli czytasz wiadomość w programie Mail ikona programu Mail na Apple Watch, naciśnij mocno ekran i stuknij w Sygnalizator. Jeśli przeglądasz listę wiadomości, przesuń palcem w lewo po usuwanej wiadomości, a następnie stuknij w Więcej. Wiadomości możesz oznaczać sygnalizatorem także bezpośrednio w powiadomieniu, przesuwając palec na przycisk Sygnalizator na końcu wiadomości. Sygnalizator wiadomości możesz w dowolnym momencie usunąć.

Naciśnij ekran Apple Watch z czytaną wiadomością, aby oznaczyć ją jako nieprzeczytaną, dodać do niej sygnalizator lub przenieść ją do kosza.

Uwaga: Jeśli przesuniesz palcem w lewo po wątku wiadomości, wybrana wcześniej czynność (Sygnalizator, Nieprzeczytane lub Usuń) zostanie zastosowana do całego wątku.

Zmiana stylu sygnalizatora: Otwórz program Apple Watch na iPhonie, stuknij w Mój zegarek, a następnie przejdź do ekranu Mail > Własne > Styl sygnalizatora.

Oznaczanie wiadomości jako przeczytanych lub nieprzeczytanych: Jeśli czytasz wiadomość w programie Mail ikona programu Mail na Apple Watch, naciśnij mocno ekran, a następnie stuknij w odpowiednią opcję. Jeśli przeglądasz listę wiadomości, przesuń palcem w lewo po usuwanej wiadomości, a następnie stuknij w Więcej.

Dostosowywanie alertów: Otwórz program Apple Watch na iPhonie, stuknij w Mój zegarek, przejdź do ekranu Mail, a następnie włącz Pokazuj alerty. Stuknij w każde konto lub grupę, włącz opcję alertów, a następnie wybierz Dźwięk lub Haptyka.

Skracanie listy wiadomości: Aby wyświetlać na ekranie więcej wiadomości, zmniejsz liczbę wierszy podglądu ich treści. Otwórz program Apple Watch na iPhonie, stuknij w Mój zegarek, przejdź do ekranu Mail > Podgląd wiadomości, a następnie wybierz wyświetlanie jednego wiersza podglądu lub tylko tematów wiadomości.

Ustawienia programu Mail w programie Apple Watch na iPhonie pozwalają zmieniać styl sygnalizatora, długość podglądu wiadomości i inne opcje.