Sprawdzanie jednego notowania w widoku skrótu

Skrót Giełda pozwala sprawdzać najbardziej interesujące Cię notowanie.

Wyświetlanie skrótu Giełda: Przesuń palcem w górę po tarczy zegarka, a następnie przesuwaj w lewo/prawo, aby wyświetlić informacje o notowaniach.

Aby otworzyć program Giełda, stuknij w skrót Giełda.

Jeśli nie możesz znaleźć skrótu Giełda, otwórz program Apple Watch na iPhonie, stuknij w Mój zegarek, stuknij w Skróty, a następnie dodaj go do listy skrótów.

Wybieranie notowania: Otwórz program Apple Watch na iPhonie, stuknij w Mój zegarek, stuknij w Giełda, a następnie wybierz domyślne notowanie.

Możesz klonować domyślne notowanie z iPhone'a lub wybrać dla Apple Watch inne.