VoiceOver

Funkcja VoiceOver pomaga korzystać z Apple Watch, nawet gdy nie widzisz jego ekranu. Możesz poruszać się po ekranie, używając prostych gestów, a VoiceOver będzie odczytywać nazwy aktywnych rzeczy.

Włączanie VoiceOver: Na Apple Watch otwórz program Ustawienia ikona Ustawień, a następnie włącz opcję Ogólne > Dostępność > VoiceOver. VoiceOver na Apple Watch możesz także włączyć, używając iPhone'a. W tym celu otwórz program Apple Watch na iPhonie, stuknij w Mój zegarek, a następnie stuknij w opcję VoiceOver na ekranie Ogólne > Dostępność. Możesz również użyć skrótu funkcji dostępności. Zobacz: Skrót funkcji dostępności. Pomocą, jak zawsze, służy Ci także Siri:

Zapytaj Siri. „Turn VoiceOver on”.

Poruszanie się po ekranie: Przesuwaj palec po ekranie i słuchaj odczytywanych nazw wszystkich rzeczy, których dotykasz. Możesz także stuknąć jednym palcem, aby zaznaczyć rzecz, albo przesunąć jednym palcem w lewo lub prawo, aby zaznaczyć rzecz sąsiednią. Przesunięcie dwoma palcami w górę lub w dół pozwala wyświetlić kolejne strony. (Możesz na przykład przesunąć w górę dwoma palcami po tarczy zegarka, aby wyświetlić skróty, a następnie przesuwać dwoma palcami w lewo i w prawo, aby je przeglądać.)

Wracanie do punktu wyjścia: Nie tu zamierzałeś przejść? Potrzyj ekran dwoma palcami, rysując literę „z”.

Aktywowanie rzeczy: Gdy funkcja VoiceOver jest włączona, stuknij dwa razy, aby otworzyć program, włączyć lub wyłączyć opcję albo wykonać inną czynność zwykle dokonywaną jednym stuknięciem. Zaznacz ikonę programu lub przełącznik opcji, stukając w niego lub przesuwając na niego palec, a następnie stuknij dwukrotnie, aby wykonać czynność. Aby na przykład wyłączyć funkcję VoiceOver, zaznacz przycisk VoiceOver, a następnie stuknij dwukrotnie w dowolnym miejscu ekranu.

Wykonywanie dodatkowych czynności: Niektóre rzeczy oferują kilka następnych czynności; informuje o tym odpowiedni komunikat odczytywany po zaznaczeniu takiej rzeczy. Przeciągnij palcem w górę lub w dół, aby wybrać czynność, a następnie stuknij dwukrotnie, aby ją wykonać. (Gdy na przykład zaznaczysz tarczę zegarka, możesz przesunąć palec w górę lub w dół, aby wybrać czynność przejścia do skrótów lub przejścia do powiadomień.)

Wstrzymywanie odczytywania: Jeśli funkcja VoiceOver ma przestać odczytywać komunikaty, stuknij w ekran dwoma palcami. Aby wznowić odczytywanie, ponownie stuknij dwoma palcami.

Dostosowywanie głośności funkcji VoiceOver: Stuknij dwukrotnie dwoma palcami i przytrzymaj, a następnie przeciągnij w górę lub w dół. Możesz także otworzyć program Apple Watch na iPhonie, stuknąć w Mój zegarek, a następnie przejść do ekranu Ogólne > Dostępność > VoiceOver i przeciągnąć suwak.

Dostosowywanie szybkości odczytywania: Otwórz program Apple Watch na iPhonie, stuknij w Mój zegarek, a następnie przejdź do ekranu Ogólne > Dostępność > VoiceOver i przeciągnij suwak.

Wyłączanie wyświetlacza: Jeśli potrzebujesz prywatności, możesz włączyć kurtynę, tak aby nikt nie widział ekranu Apple Watch, gdy używasz funkcji VoiceOver. Na Apple Watch otwórz program Ustawienia ikona programu Ustawienia, a następnie włącz opcję Ogólne > Dostępność > VoiceOver i włącz Kurtyna.

Wyłączanie VoiceOver: Otwórz program Ustawienia ikona programu Ustawienia, przejdź do ekranu Ogólne > Dostępność > VoiceOver, a następnie stuknij w przycisk VoiceOver.

Zapytaj Siri. „Turn VoiceOver off.”

Używanie VoiceOver podczas konfiguracji: Funkcja VoiceOver może pomóc Ci skonfigurować Apple Watch — wystarczy, że podczas konfiguracji naciśniesz trzykrotnie Digital Crown. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, zobacz: Konfigurowanie Apple Watch przy użyciu funkcji VoiceOver.