Siri

Siri może pomóc Ci w wielu sytuacjach, jeśli tylko poprosisz o taką pomoc.

Proszenie Siri o pomoc: Naciśnij i przytrzymaj Digital Crown. Gdy poczujesz wibrację lub zobaczysz na dole ekranu obraz fal dźwiękowej, wypowiedz polecenie, a następnie zwolnij Digital Crown. Aby skorygować polecenie lub wydać kolejne, ponownie naciśnij i przytrzymaj Digital Crown, wypowiedz polecenie, a następnie zwolnij Digital Crown. Gdy skończysz, naciśnij Digital Crown, aby zamknąć interfejs Siri.

Zapytaj Siri. „What kinds of things can I ask you?”