Konfigurowanie Apple Watch przy użyciu funkcji VoiceOver

Funkcja VoiceOver może pomóc Ci skonfigurować Apple Watch i połączyć go w parę z iPhone'em. Aby wyróżnić przycisk lub inną rzecz, przeciągnij jednym palcem w lewo lub w prawo po ekranie. Aby aktywować wyróżnioną rzecz, stuknij w nią.

Konfigurowanie Apple Watch przy użyciu funkcji VoiceOver

 1. Jeśli Apple Watch nie jest włączony, włącz go, naciskając i przytrzymując przycisk boczny (poniżej Digital Crown).

 2. Włącz VoiceOver na Apple Watch, naciskając trzykrotnie Digital Crown.

 3. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby zaznaczyć język, a następnie stuknij dwukrotnie, aby go wybrać.

 4. Przesuń palcem w prawo, aby wyróżnić przycisk Rozpocznij łączenie, a następnie stuknij dwukrotnie.

 5. Włącz VoiceOver na iPhonie, przechodząc do Ustawień i stukając w Ogólne > Dostępność > VoiceOver.

 6. Aby otworzyć program Apple Watch, przejdź do ekranu początkowego iPhone'a, przesuń palcem w prawo, aby zaznaczyć ten program, a następnie stuknij dwukrotnie.

 7. Aby przygotować iPhone'a do łączenia w parę, przesuń palcem w prawo, zaznaczając w ten sposób przycisk Rozpocznij łączenie, a następnie stuknij dwukrotnie.

  Wyświetlony zostanie ekran z prośbą o umieszczenie Apple Watch w polu widzenia aparatu iPhone'a.

 8. Aby spróbować połączyć w parę automatycznie, skieruj aparat iPhone'a na zegarek z odległości około 15 cm.

  Jeśli usłyszysz komunikat potwierdzający połączenie w parę, możesz przejść do kroku 14. Jeśli wystąpi problem, możesz spróbować połączyć urządzenia w parę ręcznie, wykonując kroki 9–13.

 9. Przesuń palcem w prawo, aby zaznaczyć przycisk Połącz Apple Watch w parę ręcznie, a następnie stuknij dwukrotnie.

 10. Na Apple Watch znajdź ID Apple Watch: przesuń palcem w prawo do przycisku informacji o ręcznym łączeniu w parę, a następnie stuknij dwukrotnie. Przesuń palcem raz w prawo, aby usłyszeć unikatowy identyfikator Twojego Apple Watch (np. „Apple Watch 52345”).

 11. Na iPhonie wybierz swój Apple Watch: przesuwaj palcem w prawo, aż usłyszysz ten sam identyfikator, który odczytał Apple Watch, a następnie stuknij dwukrotnie.

 12. Aby uzyskać kod połączenia w parę, przesuwaj palcem w prawo po ekranie Apple Watch, aż usłyszysz sześciocyfrowy kod.

 13. Wpisz kod połączenia w parę, który został odczytany na Apple Watch, używając klawiatury ekranowej iPhone'a.

  Gdy łączenie w parę zostanie pomyślnie ukończone, usłyszysz komunikat „Apple Watch jest połączony w parę”. Jeśli łączenie w parę nie powiedzie się, stuknij odpowiedz na wyświetlone alerty, a następnie stuknij w Apple Watch; program Apple Watch na iPhonie zostanie wyzerowany, a Ty możesz spróbować ponownie.

 14. Gdy łączenie w parę zostanie ukończone, przesuń palcem w prawo na ekranie iPhone'a, aby zaznaczyć przycisk Skonfiguruj Apple Watch, a następnie stuknij dwukrotnie.

 15. Aby wybrać preferowany nadgarstek, przesuń palcem w prawo na ekranie Preferowany nadgarstek, aby zaznaczyć opcję Lewy lub Prawy, a następnie stuknij dwukrotnie.

 16. Zapoznaj się z warunkami i zasadami, przesuń palcem w prawo na ekranie Warunki i zasady, aby zaznaczyć przycisk Akceptuję, a następnie stuknij dwukrotnie. Zaznacz przycisk Akceptuję w wyświetlonym alercie, a następnie stuknij w niego dwukrotnie.

 17. Aby podać hasło Apple ID, przesuń palcem w prawo na przycisk Podaj hasło, stuknij dwukrotnie, a następnie wpisz hasło Apple ID używanego na iPhonie. Następnie stuknij dwukrotnie w przycisk Enter w prawym dolnym rogu klawiatury.

 18. Aby wybrać opcję usług lokalizacji, przesuń palec na żądaną opcję, a następnie stuknij dwukrotnie.

 19. Aby wybrać opcję Siri, przesuń palec na żądaną opcję, a następnie stuknij dwukrotnie.

 20. Aby utworzyć kod dla Apple Watch, przesuń palcem w prawo na ekranie Kod, aby zaznaczyć przycisk Utwórz kod, a następnie stuknij dwukrotnie. Na Apple Watch podaj czterocyfrowy kod, a następnie podaj go ponownie, aby potwierdzić. Używając gestów przesuwania, stukania lub przeciągania, wybierz kod, a następnie stuknij dwukrotnie.

 21. Na Apple Watch wybierz, czy odblokowanie iPhone'a ma powodować odblokowanie Apple Watch.

 22. Aby wybrać dodatkowe programy do zainstalowania na Apple Watch, przesuń palec na przycisk Instaluj wszystkie lub Wybierz później, a następnie stuknij dwukrotnie.

  Apple Watch jest synchronizowany z iPhone'em. Proces trwa kilka minut. Aby usłyszeć, jaki jest jego postęp, przesuń palec na Postęp synchronizacji na ekranie iPhone'a. Gdy usłyszysz komunikat o ukończeniu synchronizacji, Apple Watch jest gotowy do użycia, a na jego ekranie widoczna jest tarcza zegarka. Aby poznać funkcje tarczy, przesuwaj palcem w lewo lub w prawo. Aby uzyskać informacje na temat korzystania z funkcji VoiceOver na Apple Watch, zobacz: VoiceOver.