Zerowanie ustawień Apple Watch

Zerowanie ustawień Apple Watch: Otwórz program Ustawienia ikona programu Ustawienia na Apple Watch (jego ikona znajduje się na ekranie początkowym), przejdź do ekranu Ogóle > Wyzeruj, a następnie stuknij w Wymaż zawartość i ustawienia.

Po wyzerowaniu i ponownym uruchomieniu Apple Watch musisz ponownie połączyć go w parę z iPhone'em — otwórz program Apple Watch na iPhonie, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez Apple Watch i iPhone'a.