Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE: Postępowanie niezgodne z instrukcją może spowodować pożar, porażenie prądem, uraz lub uszkodzenie Apple Watch lub innego sprzętu. Przed rozpoczęciem używania Apple Watch przeczytaj wszystkie poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Obsługa  Apple Watch należy obsługiwać, zachowując ostrożność. Koperty Apple Watch są wykonane z różnych materiałów, w tym:

  • Apple Watch — stal nierdzewna 316L, krystaliczny szafir, komponenty ceramiczne

  • Apple Watch Sport — aluminium serii 7000, szkło Ion-X (hartowane), tworzywa sztuczne

  • Apple Watch Edition — 18-karatowe złoto, krystaliczny szafir, komponenty ceramiczne

Apple Watch zawiera wrażliwe podzespoły elektroniczne, które mogą ulec uszkodzeniu wskutek upuszczenia, nadpalenia, przebicia lub zgniecenia. Uszkodzonego Apple Watch (np. z rozbitym ekranem lub w widoczny sposób zalanego wodą) nie należy używać, ponieważ może to skutkować obrażeniami. Unikaj narażania urządzenia na działanie kurzu i piasku.

Naprawa  Apple Watch nie należy otwierać ani próbować naprawiać go samodzielnie. Próba rozłożenia Apple Watch może spowodować jego uszkodzenie lub utratę szczelności albo Twój uraz. Jeśli Apple Watch jest uszkodzony lub nie działa prawidłowo, skontaktuj się z Apple lub z autoryzowanym serwisem Apple. Więcej informacji o serwisie można uzyskać pod adresem www.apple.com/support/watch/service/faq.

Bateria  Nie należy własnoręcznie wymieniać baterii w Apple Watch. Działanie takie może spowodować uszkodzenie baterii, a to może prowadzić do przegrzania i obrażeń. Bateria litowo-jonowa w Apple Watch powinna być wymieniana tylko przez Apple lub autoryzowany serwis. Efektem oddania do serwisu baterii Apple Watch może być wymiana całego urządzenia na nowe. Bateria musi zostać poddana recyklingowi lub utylizacji osobno od odpadków domowych. Baterii nie należy spalać. Aby dowiedzieć się więcej o wymianie i recyklingu baterii, odwiedź stronę http://www.apple.com/pl/batteries/service-and-recycling.

Rozpraszanie uwagi  Korzystanie z Apple Watch w niektórych okolicznościach może rozpraszać uwagę użytkownika i stwarzać niebezpieczne sytuacje (unikaj na przykład pisania wiadomości w czasie prowadzenia pojazdu oraz korzystania ze słuchawek w czasie jazdy na rowerze). Przestrzegaj zasad zakazujących lub ograniczających korzystanie z urządzeń przenośnych lub słuchawek (np. wymogu korzystania z zestawu głośnomówiącego do rozmów prowadzonych podczas kierowania pojazdem).

Nawigacja  Działanie mapy, tras dojazdu oraz programów uwzględniających bieżące położenie zależy od usług transmisji danych. Usługi te mogą ulec zmianie oraz mogą nie być dostępne we wszystkich regionach, więc mapy, trasy lub informacje związane z położeniem mogą być niedostępne, niedokładne lub niekompletne. Dla niektórych funkcji Map wymagane są usługi lokalizacji. Zawsze porównuj informacje podawane przez Apple Watch z otoczeniem i w razie niezgodności kieruj się rzeczywistymi znakami. Nie używaj tych usług podczas aktywności wymagających Twojej pełnej uwagi. Zawsze stosuj się do znaków oraz przepisów obowiązujących w obszarach, gdzie używasz Apple Watch Zawsze kieruj się zdrowym rozsądkiem.

Ładowanie  Do ładowania Apple Watch używaj magnetycznego kabla do ładowania Apple Watch i dołączonej ładowarki, a w przypadku Apple Watch Edition — dołączonego magnetycznego etui do ładowania Apple Watch i kabla albo dołączonego magnetycznego kabla do ładowania Apple Watch. Możesz także używać kabli Lightning innych firm oraz zasilaczy o mocy 5W oznaczonych logo MFi. Podczas ładowania Apple Watch, magnetyczny kabel do ładowania Apple Watch oraz ładowarka muszą znajdować się w dobrze wentylowanych miejscach. Podczas ładowania Apple Watch Edition magnetyczne etui do ładowania Apple Watch powinno być otwarte. Korzystanie z uszkodzonego magnetycznego kabla lub etui do ładowania Apple Watch, jak również ładowanie baterii z narażeniem na działanie wilgoci, może spowodować pożar, porażenie prądem i inne obrażenia oraz uszkodzenie Apple Watch i innego sprzętu. Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że Apple Watch oraz magnetyczny kabel lub etui do ładowania Apple Watch są suche. Jeśli ładujesz Apple Watch za pomocą magnetycznego kabla lub etui do ładowania Apple Watch, upewnij się, że wtyczka USB jest prawidłowo włożona do gniazda ładowarki przed podłączeniem jej do gniazda sieciowego. Unikaj ładowania Apple Watch, gdy jest narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie noś Apple Watch w czasie ładowania.

Długotrwałe działanie wysokiej temperatury  Apple Watch, magnetyczny kabel i etui do ładowania Apple Watch oraz ładowarka spełniają stosowne wymogi i limity dotyczące temperatury powierzchni urządzeń. Nawet jednak w ramach tych ograniczeń znacznie przedłużony kontakt z gorącymi powierzchniami może powodować dyskomfort lub obrażenia. Apple Watch, magnetyczny kabel i etui do ładowania Apple Watch oraz ładowarka rozgrzewają się podczas ładowania. Kieruj się zdrowym rozsądkiem, aby unikać sytuacji, w których Twoja skóra ma kontakt z magnetycznym kablem lub etui do ładowania Apple Watch albo ładowarką podczas dłuższego ładowania baterii. Na przykład, gdy Apple Watch jest ładowany, a także gdy magnetyczny kabel i etui do ładowania Apple Watch lub ładowarka są podłączone do źródła zasilania, nie umieszczaj ich pod kocem, poduszką lub w kontakcie ze swoim ciałem. Zwracaj szczególną uwagę, jeśli Twój stan zdrowia ma wpływ na odczuwanie kontaktu ciała z wysoką temperaturą. Gdy wysoka temperatura Apple Watch zacznie Ci przeszkadzać, zdejmij go.

Utrata słuchu  Słuchanie dźwięków na wysokim poziomie głośności może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Szum tła oraz słuchanie głośnych dźwięków przez długi czas mogą sprawiać, że dźwięki wydają się cichsze niż są w rzeczywistości. Przed włożeniem słuchawek Bluetooth do ucha należy rozpocząć odtwarzanie i sprawdzić poziom głośności. Aby uzyskać więcej informacji na temat utraty słuchu, odwiedź stronę www.apple.com/pl/sound.

OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć możliwości uszkodzenia słuchu, ogranicz czas używania wysokiego poziomu głośności.

Działanie sygnałów radiowych  Apple Watch używa sygnałów radiowych do łączenia się z sieciami bezprzewodowymi. Aby uzyskać informacje na temat skutków działania sygnałów radiowych (ang. RF, radio frequency) oraz sposobów minimalizowania narażenia na nie, otwórz program Apple Watch na iPhonie, stuknij w Mój zegarek, a następnie stuknij w Ogólne > Informacje > Prawne > Narażenie na RF, albo odwiedź stronę www.apple.com/legal/rfexposure.

Zakłócenia częstotliwości radiowych  Należy stosować się do znaków i ostrzeżeń zabraniających lub ograniczających korzystanie z urządzeń elektronicznych (np. w szpitalach czy w warunkach wybuchowych). Apple Watch, magnetyczny kabel do ładowania Apple Watch oraz magnetyczne etui do ładowania Apple Watch zostały zaprojektowane, przetestowane i wyprodukowane z uwzględnieniem przepisów o emisji fal radiowych, ale emisje tych urządzeń mogą negatywnie wpływać na działanie innych urządzeń elektronicznych i powodować ich nieprawidłowe działanie. Odłącz magnetyczny kabel do ładowania Apple Watch oraz magnetyczne etui do ładowania Apple Watch, a następnie wyłącz Apple Watch lub przełącz go w tryb Samolot, gdy użycie takie jest zabronione (np. w przypadku podróży samolotem lub na żądanie władz).

Zakłócenia pracy urządzeń medycznych  Apple Watch zawiera elementy i urządzenia radiowe, które emitują pola elektromagnetyczne. Apple Watch, niektóre paski, magnetyczny kabel do ładowania Apple Watch oraz magnetyczne etui do ładowania Apple Watch zawierają magnesy. Te pola i magnesy mogą zakłócać działanie elektrostymulatorów, defibrylatorów i innych urządzeń medycznych. Zachowuj bezpieczną odległość między urządzeniem medycznym a Apple Watch, jego paskami, magnetycznym kablem do ładowania Apple Watch lub magnetycznym etui do ładowania Apple Watch. Aby uzyskać informacje na temat danego urządzenia medycznego, skonsultuj się z jego producentem i swoim lekarzem. Jeśli podejrzewasz, że Apple Watch, jego paski, magnetyczny kabel do ładowania Apple Watch lub magnetyczne etui do ładowania Apple Watch zakłócają pracę rozrusznika serca lub innego urządzenia medycznego, przestań ich używać.

Urządzenie niemedyczne  Apple Watch, czujnik tętna oraz dostarczane z Apple Watch programy nie są urządzeniami medycznymi i są przeznaczone wyłącznie do monitorowania i analizowania aktywności. Nie zostały one zaprojektowane i nie są przeznaczone do diagnozowania chorób i schorzeń ani do stosowania w leczeniu, eliminowaniu i leczeniu chorób.

Uwarunkowania zdrowotne  Przed rozpoczęciem korzystania z dowolnego programu ćwiczeń z Apple Watch albo jego modyfikacją skonsultuj się z lekarzem. Podczas ćwiczeń zachowaj ostrożność i uwagę. Jeśli zaczniesz odczuwać ból lub poczujesz nagłą słabość lub zmęczenie, zawroty głowy albo brak oddechu, natychmiast przestań ćwiczyć. Wykonując ćwiczenia, przyjmujesz na siebie wszystkie nieodłącznie związane z nimi ryzyka, w tym ryzyko kontuzji lub urazu. W przypadku uwarunkowań zdrowotnych, na które Apple Watch może mieć według Ciebie wpływ (np. napady padaczkowe, omdlenia, astenopia czy bóle głowy), przed rozpoczęciem używania Apple Watch skonsultuj się z lekarzem.

Atmosfera wybuchowa  Ładowanie Apple Watch w miejscach potencjalnie zagrożonych wybuchem, w których powietrze zawiera wysokie stężenia łatwopalnych substancji, par lub cząstek (np. pyłu organicznego lub metalicznego albo kurzu) może być niebezpieczne. Zwracaj uwagę na wszelkie znaki ostrzegawcze i przestrzegaj instrukcji.

Zastosowania o potencjalnie krytycznych skutkach  Apple Watch nie jest przeznaczony do użytku, w którym awaria urządzenia mogłaby prowadzić do śmierci, obrażeń lub poważnych zniszczeń środowiska.

Ryzyko zadławienia  Niektóre paski Apple Watch mogą stwarzać ryzyko zadławienia dla małych dzieci. Paski te należy chronić przed dziećmi.

Nadwrażliwość skórna Niektóre osoby mogą w negatywny sposób reagować na określone materiały używane w produkcji biżuterii, zegarków oraz innych przedmiotów, które pozostają w przedłużonym kontakcie z ich skórą. Może być to spowodowane alergiami, czynnikami środowiskowymi, przedłużoną ekspozycją na środki drażniące (np. mydło, pot) albo innymi przyczynami. Jeśli masz alergię lub inne zespoły nadwrażliwości, ryzyko wystąpienia podrażnień spowodowanych przez urządzenia noszone na skórze jest w Twoim przypadku wyższe. Jeśli masz nadwrażliwość skórną, nosząc Apple Watch zachowaj szczególną ostrożność. Jeśli pasek Apple Watch jest zaciśnięty zbyt mocno, ryzyko wystąpienia podrażnienia wzrasta. Zdejmuj Apple Watch regularnie, aby pozwolić skórze oddychać. Aby zredukować ryzyko wystąpienia podrażnienia skóry, zawsze upewniaj się, że Apple Watch oraz jego paski są czyste i suche. W przypadku wystąpienia zaczerwienienia, opuchlizny, swędzenia lub innych objawów podrażnienia lub dyskomfortu skóry w miejscu noszenia Apple Watch lub w jego okolicy, zdejmij Apple Watch i skonsultuj się z lekarzem, zanim założysz go ponownie. Dalsze noszenie Apple Watch, nawet po ustąpieniu objawów, może powodować nawrót lub wzmożenie podrażnień.

Apple Watch, aluminiowy Apple Watch Sport w kolorach Space Gray i Rose Gold, elementy niektórych pasków Apple Watch wykonane ze stali nierdzewnej, metaliczne elementy pasków Hermès oraz magnesy w zegarku i paskach zawierają domieszkę niklu. Narażenie na działanie niklu z tych materiałów jest mało prawdopodobne, ale osoby ze zdiagnozowaną alergią na nikiel powinny zachować ostrożność, nosząc je, aby określić, czy nie doświadczają reakcji alergicznych.

Apple Watch oraz bransoleta mediolańska, pasek z klamrą nowoczesną i bransoleta skórzana zawierają śladowe ilości metakrylanów pochodzących z klejów. Metakrylany występują w wielu produktach codziennego użytku, które mają kontakt ze skórą, na przykład opatrunkach samoprzylepnych, ale u niektórych osób może występować (lub rozwinąć się z czasem) nadwrażliwość na nie. Narażenie na działanie metakrylanów z Apple Watch i wymienionych powyżej pasków jest mało prawdopodobne, ale osoby ze zdiagnozowaną alergią na metakrylany powinny zachować ostrożność, nosząc je, aby określić, czy nie doświadczają reakcji alergicznych.

Materiały zastosowane w produkcji Apple Watch i jego pasków spełniają standardy wyznaczone dla biżuterii przez amerykańską komisję ds. bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych (U.S. Consumer Product Safety Commission), odpowiednie regulacje prawne Unii Europejskiej oraz inne standardy międzynarodowe.