Ponowne uruchamianie Apple Watch

Jeśli coś nie działa prawidłowo, spróbuj uruchomić ponownie lub wyzerować Apple Watch oraz połączonego z nim w parę iPhone'a.

Ponowne uruchamianie Apple Watch: Aby wyłączyć Apple Watch, naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny, aż zobaczysz suwaki, a następnie przeciągnij suwak Wyłącz w prawo. Aby ponownie włączyć Apple Watch, naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny, aż na ekranie pojawi się logo Apple.

Ponowne uruchamianie połączonego w parę iPhone'a: Aby wyłączyć iPhone'a, naciśnij i przytrzymaj przycisk Uśpij/Obudź, aż zobaczysz suwak, a następnie przeciągnij go w prawo. Aby ponownie włączyć iPhone'a, naciśnij i przytrzymaj przycisk Uśpij/Obudź, aż na ekranie pojawi się logo Apple.

Jeśli nie możesz wyłączyć Apple Watch lub jeśli problem nadal występuje, konieczne może być wymuszenie ponownego uruchomienia Apple Watch. Kroki te należy wykonać tylko, jeśli ponowne uruchomienie Apple Watch jest niemożliwe.

Wymuszanie ponownego uruchomienia Apple Watch: Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk boczny i Digital Crown przez co najmniej dziesięć sekund, aż na ekranie zostanie wyświetlone logo Apple.