Oświadczenie o zgodności z przepisami kanadyjskimi dla Apple Watch, magnetycznego paska do ładowania Apple Watch oraz magnetycznego etui do ładowania Apple Watch

To urządzenie spełnia wymagania kanadyjskich standardów RSS (IC) dla produktów bezkoncesyjnych. W czasie pracy urządzenie musi spełniać następujące dwa warunki: (1) urządzenie nie może wytwarzać szkodliwych zakłóceń, oraz (2) musi przyjmować wszelkie zakłócenia, w tym te, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)