Dokonywanie zakupów przy użyciu Apple Pay

Apple Pay na Apple Watch pozwala dokonywać zakupów w sklepach akceptujących płatności zbliżeniowe. Gdy tylko skonfigurujesz Apple Pay w programie Apple Watch na iPhonie, możesz zacząć dokonywać zakupów, nawet jeśli nie masz przy sobie iPhone'a.

Możesz dodać do programu maksymalnie osiem kart kredytowych lub debetowych, w tym kart lojalnościowych (wydawanych przez sieci handlowe). Są one wyświetlane nad stosem innych kart na ekranie programu Wallet ikona programu Wallet.

Jeśli rozłączysz parę z iPhone'em, wyłączysz kod lub wyłączysz wykrywanie nadgarstka, stracisz możliwość używania Apple Pay, a wszystkie karty dodane do programu Wallet zostaną usunięte.

Uwaga: Z Apple Pay możesz używać kart debetowych i kredytowych, w tym wydawanych przez sieci handlowe. Aby uzyskać informacje na temat dostępności Apple Pay oraz wystawców kart, odwiedź stronę support.apple.com/pl-pl/HT6288.

Ekran programu Passbook na Apple Watch: karty płatności na górze, pozostałe karty poniżej.

Konfigurowanie Apple Pay na Apple Watch: Otwórz program Apple Watch na iPhonie, stuknij w Mój zegarek, a następnie stuknij w Wallet i Apple Pay. Jeśli masz już karty dodane już do programu Wallet na iPhonie, są one wyświetlane na liście i możesz jej dodawać do Apple Watch jednym stuknięciem. Jeśli nie, stuknij w Dodaj kartę kredytową/debetową. Jeśli używasz już karty dla iTunes Store lub App Store, możesz podać jej kod bezpieczeństwa. W przypadku innych kart, w tym kart wydawanych przez sieci handlowe, zarejestruj ich dane, używając aparatu iPhone'a, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Wystawcy Twoich kart mogą wymagać dodatkowych czynności weryfikacji Twojej tożsamości.

Ekran ustawień Wallet i Apple Pay w programie Apple Watch. Wskaźnik na słowie Zweryfikuj; stuknięcie w nie pozwala podać kod weryfikacji dla karty płatności. Aby dodać nową kartę płatności, stuknij w Dodaj kartę kredytową/debetową. Jeśli masz już kartę na iPhonie, możesz dodać ją do Apple Watch, stukając w przycisk dodawania obok niej.

Dodawanie kolejnej karty kredytowej lub debetowej: Otwórz program Apple Watch na iPhonie, stuknij w Mój zegarek, a następnie stuknij w Wallet i Apple Pay, stuknij w Dodaj kartę kredytową/debetową i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Wybieranie domyślnej karty: Otwórz program Apple Watch na iPhonie, stuknij w Mój zegarek, stuknij w Wallet i Apple Pay, stuknij w Domyślna karta, a następnie wybierz kartę.

Dokonywanie zakupów: Naciśnij dwukrotnie przycisk boczny, wybierz kartę, przesuwając palcem, a następnie przytrzymaj Apple Watch kilka centymetrów od czytnika zbliżeniowego (z ekranem skierowanym w stronę czytnika). Wysłanie informacji dla płatności zostanie potwierdzone lekkim dotykiem i dźwiękiem.

Po przesłaniu danych karty poczujesz dotyk i zobaczysz na ekranie symbol potwierdzenia.

Znajdowanie numeru konta urządzenia dla karty: Podczas dokonywania płatności przy użyciu Apple Watch, do sprzedawcy razem z danymi płatności wysyłany jest numer konta urządzenia. Aby poznać ostatnie cyfry tego numeru (cztery lub pięć), otwórz program Apple Watch na iPhonie, stuknij w Mój zegarek, stuknij w Wallet i Apple Pay, a następnie stuknij w kartę.

Usuwanie karty z Apple Pay: Otwórz program Wallet ikona programu Wallet na Apple Watch, stuknij w kartę, aby ją wybrać, a następnie stuknij w Usuń. Możesz także otworzyć program Apple Watch na iPhonie, stuknąć w Mój zegarek, stuknąć w Wallet i Apple Pay, stuknąć w kartę, a następnie stuknąć w Usuń.

Postępowanie w przypadku zgubienia lub kradzieży Apple Watch: Jeśli zgubisz Apple Watch lub zostanie on skradziony, zaloguj się na swoje konto na stronie iCloud.com i usuń możliwość płacenia przy użyciu swoich kart debetowych i kredytowych w programie Wallet. Przejdź do ekranu Ustawienia > Moje urządzenia, zaznacz urządzenie i kliknij w opcję usuwania. Innym rozwiązaniem jest skontaktowanie się z wystawcami kart.