Zoom

Bruk Zoom til å forstørre innholdet på Apple Watch-skjermen.

Slå på Zoom. Åpne Innstillinger-appen Innstillinger-symbol på Apple Watch, gå til Generelt > Tilgjengelighet, og slå på Zoom. Du kan også bruke iPhone til å slå på Zoom for Apple Watch – åpne Apple Watch-appen på iPhone, trykk på Min klokke, trykk på Innstillinger, og trykk deretter på alternativet under Generelt > Tilgjengelighet. Eller bruk tilgjengelighetssnarveien, seTilgjengelighetssnarveien.

Zoom inn eller ut. Dobbelttrykk på Apple Watch-skjermen med to fingre.

Flytt rundt (panorer). Flytt skjermen med to fingre. Du kan også skru på Digital Crown for å panorere over hele siden, venstre-høyre og opp-ned. Den lille Zoom-knappen som vises, viser deg hvor du er på siden.

Bruk Digital Crown normalt i stedet for panorering. Trykk på skjermen én gang med to fingre for å bytte mellom å bruke Digital Crown til panorering og å bruke Digital Crown slik den fungerer uten at Zoom er på (for eksempel til å rulle i en liste eller zoome på et kart).

Juster forstørrelse. Dobbelttrykk og hold med to fingre, og flytt deretter fingrene opp eller ned på skjermen. Hvis du vil begrense forstørrelsen, åpner du Apple Watch-appen på iPhone, trykker på Min klokke, går til Generelt > Tilgjengelighet > Zoom, og flytter skyveknappen for maksimalt zoomnivå.

Zoom under klargjøring. Dobbelttrykk med to fingre mens du klargjør Apple Watch for å få et bedre overblikk.