VoiceOver

VoiceOver hjelper deg med å bruke Apple Watch selv om du ikke kan se skjermen. Bruk enkle bevegelser til å flytte rundt på skjermen, og lytt mens VoiceOver leser opp hvert objekt du markerer.

Slå på VoiceOver. På Apple Watch åpner du Innstillinger-appen Innstillinger-symbol og slår deretter på Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver. Du kan også bruke iPhone til å slå på VoiceOver for Apple Watch – åpne Apple Watch-appen på iPhone, trykk på Min klokke, og trykk deretter på VoiceOver-alternativet under Generelt > Tilgjengelighet. Eller bruk tilgjengelighetssnarveien. Les Tilgjengelighetssnarveien. Og så er det alltids Siri:

Spør Siri. «Slå VoiceOver på.»

Utforsk skjermen. Flytt fingeren rundt på skjermen, og lytt mens navnet på hvert objekt du berører leses opp. Du kan også trykke med én finger for å markere et objekt, eller sveipe til venstre eller høyre med én finger for å markere et tilstøtende objekt. Sveip til venstre eller høyre, eller opp eller ned med to fingre for å vise andre sider. (Sveip for eksempel opp med to fingre på urskiven for å vise overblikk, og sveip deretter til venstre eller høyre med to fingre for å vise de forskjellige overblikkene.)

Gå tilbake. Forvillet deg bort? Gni med to fingre: bruke to fingre til å tegne en «z» på skjermen.

Utfør en handling. Mens VoiceOver er på, bruker du et dobbelttrykk i stedet for et enkelttrykk for å åpne en app, gjøre et valg eller utføre alle handlinger som normalt utføres med ett trykk. Marker et appsymbol eller en valgbryter ved å trykke eller sveipe, og dobbelttrykk for å utføre handlingen. Hvis du for eksempel vil slå VoiceOver av, markerer du VoiceOver-knappen og dobbelttrykker deretter hvor som helst på skjermen.

Utfør ytterligere handlinger. Enkelte objekter tilbyr flere handlinger – lytt etter «handlinger tilgjengelig» når du markerer et objekt. Sveip opp eller ned for å velge en handling, og dobbelttrykk for å utføre den. (Når du for eksempel markerer urskiven, kan du sveipe opp eller ned for å velge blant gå-til-overblikk- og gå-til-varslingssenter-handlinger.)

Sett lesing på pause. Hvis du vil at VoiceOver skal slutte å lese opp, trykker du på skjermen med to fingre. Trykk på nytt med to fingre for å fortsette.

Juster VoiceOver-volumet. Dobbelttrykk og hold med to fingre, og skyv opp eller ned. Eller du kan åpne Apple Watch-appen på iPhone, trykke på Min klokke, gå til Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver, og flytte skyveknappen.

Juster lesehastighet. Åpne Apple Watch-appen på iPhone, trykk på Min klokke, og gå deretter til Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver, og flytt skyveknappen.

Slå av skjermen. Hvis du vil, kan du slå på skjermteppet, slik at ingen kan se hva som er på Apple Watch mens du bruker VoiceOver. Åpne Innstillinger-appen Innstillinger-symbol på Apple Watch, og slå deretter på Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver, og slå på Skjermteppe.

Slå av VoiceOver. Åpne Innstillinger-appen Innstillinger-symbol, gå til Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver, og trykk deretter på VoiceOver-knappen.

Spør Siri. «Slå VoiceOver av.»

VoiceOver for oppsett. VoiceOver kan hjelpe deg med å konfigurere Apple Watch – trippeltrykk på Digital Crown under oppsett. For trinnvise instruksjoner, kan du lese Klargjør Apple Watch med VoiceOver.