Klargjør Apple Watch med VoiceOver

VoiceOver kan hjelpe deg med å klargjøre Apple Watch og sammenkoble den med iPhone. Hvis du vil utheve en knapp eller et annet objekt, sveiper du til venstre eller høyre på skjermen med én finger. Dobbelttrykk for å aktivere det uthevede objektet.

Klargjør Apple Watch med VoiceOver

 1. Hvis Apple Watch ikke er på, slår du den på ved å holde inne sideknappen (nedenfor Digital Crown).

 2. På Apple Watch slår du på VoiceOver ved å trippeltrykke på Digital Crown.

 3. Sveip til høyre eller venstre på skjermen for å velge et språk, og dobbelttrykk for å velge det.

 4. Sveip til høyre for å markere Sammenkoble-knappen, og deretter dobbelttrykker du.

 5. På iPhone slår du på VoiceOver ved å gå til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver.

 6. For å åpne Apple Watch-appen går du til Hjem-skjermen på iPhone, sveiper til høyre for å velge Apple Watch-appen, og deretter dobbelttrykker du.

 7. For å gjøre iPhone klar til sammenkobling, sveiper du til høyre for å velge Sammenkoble-knappen, og deretter dobbelttrykker du.

  Skjermen «Hold Apple Watch opp til kameraet» vises.

 8. Hvis du vil prøve automatisk sammenkobling, retter du iPhone-kameraet mot klokken med en avstand på rundt 15 centimeter.

  Når du hører sammenkoblingsbekreftelsen, kan du gå til trinn 14. Oppstår det problemer, kan du prøve manuell sammenkobling, se trinn 9 til 13.

 9. Sveip til høyre for å markere Sammenkoble Apple Watch manuelt-knappen, og deretter dobbelttrykker du.

 10. Finn din Apple Watch-ID på Apple Watch: Sveip til høyre til knappen Informasjon om sammenkobling av Apple Watch manuelt, og deretter dobbelttrykker du. Sveip til høyre én gang for å høre den unike identifikasjonen for din Apple Watch – det vil være noe tilsvarende «Apple Watch 52345».

 11. Velg Apple Watch-enheten på iPhone: Sveip til høyre til du hører den samme Apple Watch-identifikasjonen som du nettopp hørte på Apple Watch, og dobbelttrykk deretter.

 12. For å finne sammenkoblingskoden, sveiper du til høyre på Apple Watch til du hører den sekssifrede sammenkoblingskoden.

 13. Angi sammenkoblingskoden fra Apple Watch på iPhone ved hjelp av tastaturet.

  Når sammenkobling lykkes, hører du «Apple Watch er sammenkoblet». Hvis sammenkobling mislykkes, trykker du for å svare på varslene, slik at Apple Watch og Apple Watch-appen på iPhone nullstilles og du kan begynne på nytt.

 14. Når sammenkobling er fullført, sveiper du til høyre til Konfigurer Apple Watch-knappen på iPhone, og deretter dobbelttrykker du.

 15. Hvis du vil velge håndledd, sveiper du til høyre på Foretrukket hånd-skjermen for å velge Venstre eller Høyre, og deretter dobbelttrykker du.

 16. Se gjennom vilkår og betingelser, sveip til høyre på Vilkår og betingelser-skjermen for å velge Godta, og deretter dobbelttrykker du. Marker og dobbelttrykk på Godta i varselet som vises.

 17. Når du skal oppgi passordet for Apple-ID-en din, sveiper du til høyre til Oppgi passord-knappen, dobbelttrykker, og oppgir deretter passordet for Apple-ID-en du bruker på iPhone. Deretter dobbelttrykker du på Retur-tasten nederst til høyre på tastaturet.

 18. Hvis du vil velge et Stedstjenester-alternativ, sveiper du til valget ditt og dobbelttrykker.

 19. Hvis du vil velge et Siri-alternativ, sveiper du til valget ditt og dobbelttrykker.

 20. Hvis du vil opprette en Apple Watch-kode, sveiper du til høyre på Kode-skjermen for å velge Opprett en kode, og deretter dobbelttrykker du. På Apple Watch angir du en firesifret kode du velger selv, og angir den på nytt for å bekrefte. Sveip, trykk eller flytt fingeren rundt på skjermen for å velge et tall, og deretter dobbelttrykker du.

 21. På Apple Watch velger du om du vil låse opp Apple Watch når du låser opp iPhone.

 22. Hvis du vil velge om du vil installere ytterligere apper på Apple Watch, sveiper du for å markere Installer alle eller Velg senere på iPhone, og deretter dobbelttrykker du.

  Apple Watch synkroniseres med iPhone. Dette tar litt tid – sveip til Synkroniseringsframdrift på iPhone for å høre framdriften. Når du hører «synkronisering fullført», er Apple Watch klar til bruk og viser urskiven. Sveip til venstre eller høyre for å utforske urskivefunksjoner. Du finner mer informasjon om bruk av Voice Over med Apple Watch under VoiceOver.