Halvfet tekst

Du kan gjøre det lettere å lese tekst som vises på Apple Watch, ved å vise den med halvfet skrift.

Få Apple Watch til å bruke halvfet tekst. På Apple Watch åpner du Innstillinger-appen Innstillinger-symbol, går til Lysstyrke og tekststørrelse og slår deretter på halvfet tekst. Du må starte Apple Watch på nytt for å ta i bruk endringene. Du kan også bruke iPhone til å slå på Halvfet tekst for Apple Watch – åpne Apple Watch-appen på iPhone, trykk på Min klokke, gå til Generelt > Tilgjengelighet, og slå deretter på Halvfet tekst.