Grunnleggende om Apple Watch med VoiceOver

Endre urskiven. Mens du viser gjeldende urskive, trykk hardt på skjermen, og sveip deretter til venstre eller høyre med to fingre for å se gjennom tilgjengelige urskiver. Når du finner en du liker, dobbelttrykker du for å velge den.

Tilpass en urskive. Når du ser urskiven, trykker du hardt på skjermen, sveiper ned for å velge Tilpass, og deretter dobbelttrykker du. Sveip til venstre eller høyre for å se gjennom funksjonene som kan tilpasses. Skru på Digital Crown for å tilpasse funksjonen som er markert. Når du er ferdig, trykker du på Digital Crown, og deretter dobbelttrykker du på urskiven for å arkivere endringene.

Kontroller varslinger. Når du viser urskiven, sveiper du ned med to fingre.

Kontroller overblikk. Når du viser urskiven, sveiper du opp med to fingre.

Løft armen for å høre hva klokken er. Åpne Apple Watch-appen på iPhone, trykk på Min klokke, gå til Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver, og slå deretter på Snakk når armen løftes.

Åpne en app. Trykk på Digital Crown én gang for å gå til Hjem-skjermen når urskiven vises. Sveip til venstre eller høyre, trykk, eller flytt fingeren for å utheve en app, og dobbelttrykk for å åpne den. Du kan også få Siri til å åpne den for deg: Hold nede Digital Crown til du føler dobbelttrykket, og si «start» etterfulgt av appnavnet (for eksempel «start Mail»).

Les e-post. Trykk på Digital Crown én gang for å gå til Hjem-skjermen når urskiven vises. Sveip for å utheve Mail-appen, og deretter dobbelttrykker du (eller hold nede Digital Crown, og si «start Mail» til Siri). Når Mail-appen åpnes, sveiper du til venstre eller høyre for å lese meldinger.