Av/på-knappetiketter

Slå på knappetiketter for å se ytterligere en posisjonsindikator. Når etiketter er påslått, ser du et ett-tall (1) for alternativer som er slått på, og null (0) for alternativer som er slått av.

Legg til etiketter for Av/på-knapper. Åpne Innstillinger-appen på Apple Watch Innstillinger-symbol, gå til Generelt > Tilgjengelighet, og slå på Av/på-etiketter. Du kan også bruke iPhone til å slå på etiketter for Apple Watch – åpne Apple Watch-appen på iPhone, trykk på Min klokke, gå til Generelt > Tilgjengelighet, og slå deretter på Av/på-etiketter.