Ring via det trådløse nettverket

Hvis mobiloperatøren din tilbyr Wi-Fi-anrop, kan du bruke Apple Watch til å ringe og motta anrop via det trådløse nettverket i stedet for mobilnettverket – selv om du ikke har med deg iPhone-enheten klokken er sammenkoblet med, eller den er slått av. Apple Watch trenger bare å være innenfor rekkevidden til et Wi-Fi-nettverk som iPhone har vært koblet til tidligere.

Du kan sjekke om operatøren din tilbyr Wi-Fi-anrop på support.apple.com/kb/HT203032. Deretter aktiverer du Wi-Fi-anrop på både iPhone-enheten og Apple Watch.

Merk: Det er mulig å foreta nødanrop via Wi-Fi, men hvis mulig, bør du ringe med iPhone via mobilnettverket. Stedsinformasjon vil da være mer presis.

Aktiver Wi-Fi-anrop på iPhone. Gå til Innstillinger > Telefon på iPhone, og slå på både Wi-Fi-anrop og Anrop på andre enheter.

Aktiver Wi-Fi-anrop på Apple Watch. Åpne Apple Watch-appen på iPhone, trykk på Min klokke, trykk på Telefon, og slå deretter på Wi-Fi-anrop. Hvis du ikke ser innstillingen, kontrollerer du at Wi-Fi-anrop er aktivert på iPhone.

Wi-Fi-anropsbryteren er plassert til høyre på Telefon-innstillingsskjermen.