Opprett telefonsamtaler

Spør Siri. Si noe slikt som:

  • «Ring til Katrine.»

  • «Ring 123 45 678.»

  • «Start en FaceTime-lydsamtale med Petter.»

Start et telefonanrop. Hvis personen du skal ringe til, er i favorittlisten din, trykker du på sideknappen, skrur på Digital Crown eller trykker på vedkommendes initialer, og deretter trykker du på ringeknappen. Hvis personen ikke finnes i vennelisten din, åpner du Telefon-appen Telefon-symbol og trykker deretter på Favoritter eller Kontakter. Skru på Digital Crown for å rulle, og trykk deretter på navet til den du vil ringe.

Skjerm som viser en valgt venns ansikt med telefon-, Digital Touch- og Meldinger-knapper under. Trykk på Telefon for å ringe denne vennen.

Se anropsinformasjon på Apple Watch. Mens du snakker på iPhone, kan du vise anropsinformasjon på Apple Watch i Telefon-appen Telefon-symbol. Du kan også avslutte anropet fra Apple Watch (for eksempel hvis du bruker øretelefoner eller et hodesett).