Svar på telefonsamtaler
ADVARSEL: Du finner viktig informasjon om å unngå distraksjoner som kan føre til farlige situasjoner,…

Opprett telefonsamtaler
Spør Siri. Si noe slikt som: «Ring til Katrine.» «Ring 123 45 678.» «Start en…

Ring via det trådløse nettverket
Hvis mobiloperatøren din tilbyr Wi-Fi-anrop, kan du bruke Apple Watch til å ringe og motta anrop…