Viktig informasjon om håndtering

Eksponering for væske Apple Watch motstandsdyktig mot vann, men ikke vanntett. Du kan for eksempel bruke Apple Watch under trening (eksponering for svette er greit), i regnvær og når du vasker hendene. Hvis du får vann på klokken, tørker du av den med en myk klut som ikke loer. Prøv å unngå å eksponere Apple Watch for følgende stoffer, og følg instruksjonene under «Rengjøring og vedlikehold» hvis Apple Watch kommer i kontakt med dem:

 • Såpe, vaskemidler, syrer, syreholdig mat og annen væske enn ferskvann, som for eksempel saltvann, såpevann, bassengvann, parfyme, insektmiddel, kremer, solkrem, olje, limfjerner, hårfarge eller løsemidler.

Det anbefales ikke å senke Apple Watch i vann. Apple Watch har en motstandsyktighet mot vann som er vurdert til IPX7 i henhold til IEC-standard 60529. Skinnremmene er ikke motstandsdyktige mot vann. Motstandsdyktighet mot vann er ikke en permanent tilstand, og Apple Watch kan ikke kontrolleres eller forsegles for motstandsdyktighet mot vann på nytt. Følgende kan påvirke Apple Watch' motstandsdyktighet mot vann og bør unngås:

 • miste Apple Watch i bakken eller utsette den for slag

 • senke Apple Watch i vann i lengre perioder

 • svømme eller bade med Apple Watch

 • eksponere Apple Watch for vann under trykk eller vann med høy hastighet, for eksempel ved dusjing, vannskikjøring, wakeboardkjøring, surfing, vannscooterkjøring og lignende

 • bruke Apple Watch i badstue eller damprom

Rengjøring og vedlikehold  Hold Apple Watch ren og tørr. Rengjør og tørk Apple Watch, remmen og huden din etter treningsøkter eller hvis du har svettet mye. Tørk Apple Watch og remmen grundig hvis de har vært eksponert for ferskvann. Rengjør Apple Watch hvis den kommer i kontakt med stoffer som kan forårsake flekker eller annen skade, for eksempel jord eller sand, sminke, blekk, såpe, vaskemidler, syrer, syreholdig mat eller annen væske enn ferskvann, herunder væske som kan føre til hudirritasjoner: svette, saltvann, såpevann, bassengvann, parfyme, insektmiddel, kremer, solkrem, olje, limfjerner, hårfarge eller løsemidler. Apple Watch og remfargene kan variere eller svekkes over tid.

Slik rengjør du Apple Watch:

 • Slå av Apple Watch. Hold inne sideknappen, og flytt deretter Slå av-skyveknappen mot høyre.

 • Trykk på utløserknappene for remmen, og fjern remmen. Les Fjern, bytt og fest remmer.

 • Rengjør Apple Watch med en myk klut som ikke loer. Hvis det er nødvendig, kan du også fukte kluten lett med ferskvann.

 • Tørk Apple Watch med en myk klut som ikke loer.

 • Apple Watch Edition-modeller (gull) har best nytte av jevnlig rengjøring. Rengjør med en myk klut som ikke loer for å fjerne olje, parfyme, kremer og andre stoffer fra overflaten, spesielt før du oppbevarer Apple Watch Edition.

Følgende anbefales ikke ved vedlikehold av Apple Watch:

 • Ikke rengjør Apple Watch mens den lades.

 • Ikke tørk Apple Watch eller remmene ved hjelp av eksterne varmekilder (for eksempel en hårføner).

 • Ikke bruk rengjøringsmidler eller trykkluft når du rengjør Apple Watch.

Forsiden av Apple Watch er laget av Ion-X-glass (forsterket glass) eller safirglass, som begge har et oljeavvisende belegg som forhindrer fingeravtrykk. Belegget slites over tid ved normal bruk. Rengjøringsmidler og grove materialer tærer ytterligere på belegget og kan føre til riper i glasset eller safirglasset.

Bruk av knapper, Digital Crown, kontakter og porter  Bruk aldri overdreven kraft på en knapp eller Digital Crown på Apple Watch, og tving aldri en ladekontakt inn i en port, for dette kan medføre skade som ikke dekkes av garantien. Hvis pluggen ikke passer inn i porten uten at du må bruke kraft, hører de sannsynligvis ikke sammen. Sjekk at det ikke er noe i veien, og forsikre deg om at pluggen passer til porten, og at pluggen er satt inn riktig vei.

Enkelte bruksmønstre kan føre til at kablene blir slitte og ødelagte. Kabler som er tilkoblet ladeenheter blir, i likhet med alle andre metalltråder eller kabler, utsatt for slitasjeskade hvis de bøyes på samme sted gjentatte ganger. Prøv å bøye kabelen i en myk kurve i stedet for i vinkel. Kontroller kabelen og kontakten jevnlig for vridning, brudd, knekk eller andre typer skader. Hvis du oppdager at det har oppstått slike skader, må du slutte å bruke kabelen.

Magnetisk ladekabel og magnetisk ladeetui  Misfarging av ladeflaten på den magnetiske ladekabelen for Apple Watch og det magnetiske ladeetuiet for Apple Watch kan oppstå ved normal bruk på grunn av skitt og smuss som kommer i kontakt med magnetflaten. Dette er normalt. Rengjøring av den magnetiske ladeflaten kan redusere eller hindre slik misfarging, og vil bidra til å hindre skade på laderen og Apple Watch. Hvis du vil rengjøre ladeflaten, kobler du laderen fra både Apple Watch og strømforsyningsenheten og tørker den med en myk, fuktig klut. Tørk med en myk klut som ikke loer, før du fortsetter å lade. Ikke bruk rengjøringsprodukter når du rengjør ladeflaten.

Driftstemperatur  Apple Watch er beregnet for å brukes ved temperaturer mellom 0 og 35 °C og lagres ved temperaturer mellom -20 og 45 °C). Apple Watch kan bli skadet og batteritiden kan bli forkortet ved lagring eller bruk utenfor disse temperaturområdene. Unngå å utsette Apple Watch for drastiske temperaturendringer eller fuktighet. Hvis den innvendige temperaturen i Apple Watch overstiger normal brukstemperatur (for eksempel hvis enheten blir liggende i en varm bil eller i direkte sollys over lang tid), er det mulig at følgende skjer når enheten forsøker å regulere temperaturen:

 • Lading kan forsinkes eller stoppe opp.

 • Skjermen kan bli mørk.

 • Det vises et temperaturvarsel på skjermen.

 • Dataoverføring kan stoppe midlertidig eller forsinkes.

 • Enkelte apper kan bli lukket.

Viktig: Du kan kanskje ikke bruke Apple Watch når temperaturvarselet vises. Hvis Apple Watch ikke lykkes med å regulere temperaturen, går den inn i Sparebluss-modus eller en dyp dvalemodus til den er tilstrekkelig nedkjølt. Flytt Apple Watch til et kjøligere sted uten direkte sollys, og vent noen minutter før du prøver å bruke den igjen. Du finner mer informasjon på support.apple.com/kb/HT204508.

Magneter  Nøkkelkort og kredittkort skal ikke oppbevares sammen med Apple Watch, remmene, den magnetiske ladekabelen for Apple Watch eller det magnetiske ladeetuiet for Apple Watch.