Tilbakestill Apple Watch-innstillinger

Tilbakestill Apple Watch-innstillinger. På Apple Watch åpner du Innstillinger-appen Innstillinger-symbol fra Hjem-skjermen, går til Generelt > Tilbakestill, og deretter trykker du på Slett alt innhold og alle innstillinger.

Nå tilbakestillingen er ferdig og Apple Watch starter på nytt, må du sammenkoble Apple Watch med iPhone på nytt – åpne Apple Watch-appen på iPhone, og følg instruksjonene som vises på iPhone og Apple Watch.