Start Apple Watch på nytt

Hvis det er noe som ikke fungerer som det skal, kan du prøve å omstarte eller tilbakestille Apple Watch og den sammenkoblede iPhone-enheten.

Start Apple Watch på nytt. Når du skal slå av Apple Watch, holder du inne sideknappen til skyveknappene vises, og deretter flytter du Slå av-skyveknappen mot høyre. Du slår Apple Watch på igjen ved å holde inne sideknappen til Apple-logoen vises.

Start den sammenkoblede iPhone-enheten på nytt. Når du skal slå av iPhone, holder du nede Dvale/vekke-knappen til skyveknappen vises, og deretter flytter du skyveknappen til høyre. Du slår iPhone på igjen ved å holde inne Dvale/vekke-knappen til Apple-logoen vises.

Hvis du ikke får slått av Apple Watch, eller hvis problemet vedvarer, er det mulig at du må tvinge Apple Watch til å starte på nytt. Gjør dette kun hvis du ikke får startet Apple Watch på nytt.

Tving Apple Watch til å starte på nytt. Hold inne sideknappen og Digital Crown samtidig i minst ti sekunder til Apple-logoen vises.