Finn informasjon om Apple Watch

Vis informasjon om Apple Watch. På Apple Watch åpner du Innstillinger-appen Innstillinger-symbol fra Hjem-skjermen og går til Generelt > Om. Du kan se følgende informasjon:

  • navn

  • antall sanger, bilder og apper

  • kapasitet og tilgjengelig plass

  • Programvareversjon

  • modellnummer

  • serienummer

  • Wi-Fi-adresse og Bluetooth-adresse

  • SEID

  • Juridisk informasjon

Hvis du vil vise typegodkjenninger, åpner du Innstillinger Innstillinger-symbol og går deretter til Generelt > Typegodkjenninger.

Du kan også vise denne informasjonen på den sammenkoblede iPhone-enheten – åpne Apple Watch-appen på iPhone, trykk på Min klokke, og gå deretter til Generelt > Om. Rull til bunnen, og trykk på Juridisk for å vise juridisk informasjon, lisens, informasjon om hvor du finner garantien og informasjon om radiofrekvent stråling.