Viktig sikkerhetsinformasjon
ADVARSEL: Hvis du ikke følger disse sikkerhetsinstruksjonene, kan det medføre brann, elektrisk støt eller skade…

Viktig informasjon om håndtering
Eksponering for væske Apple Watch motstandsdyktig mot vann, men ikke vanntett. Du kan for eksempel bruke…

Informasjon om vedlikehold av remmer
Bruk kun Apple-merkede eller Apple-autoriserte remmer. Hvordan rengjøre remmer fra Apple  Fjern remmen fra Apple Watch…

Fjern, bytt og fest remmer
Følg disse generelle instruksjonene for å fjerne, bytte og feste remmer, og se deretter instruksjonene…

Supportnettstedet for Apple Watch
Du finner omfattende informasjon om kundestøtte på Internett på www.apple.com/no/support/watch. Hvis du vil kontakte Apple…

Start Apple Watch på nytt
Hvis det er noe som ikke fungerer som det skal, kan du prøve å omstarte…

Tilbakestill Apple Watch-innstillinger
. På Apple Watch åpner du Innstillinger-appen fra Hjem-skjermen, går til Generelt > Tilbakestill, og deretter trykker…

Finn informasjon om Apple Watch
Vis informasjon om Apple Watch. På Apple Watch åpner du Innstillinger-appen fra Hjem-skjermen og går til…

Gjenopprett Apple Watch
Hvis Apple Watch er deaktivert fordi du har glemt koden eller oppgitt feil kode for mange…

Oppdater Apple Watch-programvare
Du kan oppdatere Apple Watch-programvare ved å se etter oppdateringer i Apple Watch-appen på iPhone. Se etter…