Se overblikkene dine

Overblikk vises når du sveiper opp på urskiven. Du må se på en urskive, ikke noen annen skjerm.

Se overblikkene dine. Sveip opp på urskiven for å vise overblikket du viste sist, og sveip deretter til venstre eller høyre for å vise andre overblikk. Sveip ned for gå tilbake til urskiven.

Når et overblikk ikke er nok. Hvis du vil åpne den tilhørende appen, trykker du bare på overblikket.

Bruk Siri. Du kan be Siri åpne et overblikk for deg selv om det ikke er i listen over aktive overblikk.

Spør Siri. «Vis aktivitetsoverblikket.»