Spill Musikk på Apple Watch

Du kan lagre musikk direkte på Apple Watch, og deretter lytte til den med Bluetooth-hodetelefoner eller høyttalere uten iPhone i nærheten.

Sammenkoble Bluetooth-hodetelefoner eller høyttalere. For å høre på musikk på Apple Watch må du ha Bluetooth-hodetelefoner eller Bluetooth-høyttalere. Følg instruksjonene som fulgte med hodetelefonene eller høyttalerne for å sette dem i søkbar-modus. Når Bluetooth-enheten er klar, åpner du Innstillinger-appen Innstillinger-symbol på Apple Watch, trykker på Bluetooth og trykker deretter på enheten når den vises.

Lagre sanger på Apple Watch. Åpne Apple Watch-appen på iPhone, trykk på Min klokke, gå til Musikk > Synkronisert spilleliste, og velg deretter spillelisten med sanger du vil flytte til Apple Watch. Legg Apple Watch på laderen for å fullføre synkroniseringen.

Når synkroniseringen er fullført, åpner du Innstillinger-appen Innstillinger-symbol på Apple Watch, går til Generelt > Om og ser under Sanger for å kontrollere antallet sanger som er kopiert til Apple Watch.

Bruk Musikk-appen på iPhone til å opprette en egen spilleliste for musikk du vil lytte til på Apple Watch.

Hvis du bytter musikkilden til Apple Watch før du sammenkobler Bluetooth-høyttalere eller hodetelefoner, vises en Innstillinger-knapp midt på skjermen. Her finner du Bluetooth-innstillingene på Apple Watch, hvor du kan legge til en lytteenhet.

ADVARSEL: Du finner viktig informasjon om hvordan du unngår hørselsskader, under Viktig sikkerhetsinformasjon.

Spill sanger som er lagret på Apple Watch. Når du har utført en sammenkobling med Bluetooth-hodetelefonene eller -høyttalerne (se over), åpner du Musikk Musikk-symbol på Apple Watch, trykker hardt på skjermen, trykker på Kilde og trykker deretter på Apple Watch. Du kan også rulle til toppen av hovedskjermen i Music og trykke på klokkesymbolet.

Når du spiller musikk som er lagret på Apple Watch, vises et lite armbåndsursymbol oppe til venstre ved siden av avspilt tid.

Styr avspillingen. Sveip til Spilles nå-overblikket for rask kontroll. Sveip opp på urskiven, og sveip deretter til avspillingskontrollene. Du kan også styre avspillingen ved hjelp av Musikk-appen Musikk-symbol.

Begrens sanger lagret på Apple Watch. Åpne Apple Watch-appen på iPhone, trykk på Min klokke, gå til Musikk > Spillelistebegrensning, og velg deretter en lagringsbegrensning eller et maksimalt antall sanger som skal lagres på Apple Watch.

Se hvor mye musikk som er lagret på Apple Watch. På Apple Watch åpner du Innstillinger-appen Innstillinger-symbol, går til Generelt > Om og ser under Sanger.