Send og organiser meldinger

Send en ny melding. Åpne Meldinger Meldinger-symbol, trykk hardt på listen med samtaler, og trykk deretter på Ny melding-symbolet. Trykk på en kontakt i listen med nylige samtaler som vises, trykk på + nede til venstre for å velge fra hele listen med kontakter, eller trykk på Mikrofon-knappen for å søke etter en person i kontakter eller for å diktere et telefonnummer. Det er flere måter å skrive meldingen på:

  • Bruk ferdige svar

  • Dikter ny tekst

  • Ta opp et lydklipp

  • Send en animert emoji

  • Send et kart som viser plasseringen din (hvis du har iPhone med deg)

  • Bytt til iPhone og bruk tastaturet til å skrive en melding

Spør Siri. «Si til Petter at jeg er framme om 20 minutter.» Senk armen for å sende meldingen.

Send en ferdigskrevet melding. Når du har valgt kontakten, trykker du på Skriv melding for å se en liste med nyttige formuleringer du kan bruke – bare trykk på en for å sende den. Hvis du vil erstatte dem med dine egne formuleringer, åpner du Apple Watch-appen på iPhone, trykker på Min klokke, går til Meldinger > Standardsvar, og trykker deretter på et standardsvar for å endre det.

Hvis de ferdigskrevne meldingene ikke er på det språket du vil bruke, trykker du på skjermen og trykker deretter på Velg språk. Språkene som er tilgjengelige, er språkene du har aktivert på iPhone under Innstillinger > Generelt > Tastatur.

Meldinger-skjerm som viser Avbryt-knappen øverst, tre forhåndsskrevne svar («Hva skjer?», «Jeg er på vei» og «OK»). To knapper nederst: Emoji og Mikrofon.

Dikter tekst. Når du skriver en melding eller svarer på en melding, trykker du på Mikrofon-knappen mikrofonsymbol, sier det du vil si, og trykker deretter på Ferdig. Du kan også si tegnsetting (for eksempel, «kom den fram spørsmålstegn»). Du kan velge om du vil sende meldingen som en tekstmelding eller et lydklipp – bare trykk på valget. Hvis du velger lydklipp, får mottakeren en talemelding som kan lyttes til, ikke en tekstmelding som kan leses.

Hvis du bruker flere enn ett språk og dikteringen ikke transkriberes i riktig språk for en samtale, kan du fortsatt sende den som et lydklipp. Eller du kan endre dikteringsspråket: Trykk på skjermen, og trykk deretter på Velg språk.

Meldinger-skjermen som viser en samtale. Siste svar er en lydmelding med en startknapp.

Send alltid diktert tekst som lydklipp. Hvis du vil sende all diktert tekst som lydklipp, trenger du ikke velge det hver gang – åpne Apple Watch-appen på iPhone, trykk på Min klokke, gå til Meldinger > Lydmeldinger, og trykk deretter på et alternativ.

Inkluder animert emoji. Mens du skriver en melding eller et svar, trykker du på Emoji-knappen emoji-knapp, og sveiper deretter for å se tilgjengelige bilder. Skru på Digital Crown for å rulle og endre bildet (for eksempel for å gjøre smilet til et surt fjes). På ansikter kan du dra fingeren sideveis over øynene eller munnen for å endre uttrykket ytterligere. Hvis du vil se andre typer bilder, sveiper du til de neste sidene. Den siste siden viser tradisjonelle emoji-symboler. Når du finner riktig symbol, trykker du på det for å legge det til i meldingen, og deretter trykker du på Send.

Meldinger-skjermen med emoji i midten. Du kan rulle for å endre uttrykket og se flere variasjoner over temaet.

Del plasseringen din. Hvis du vil sende et kart som viser din nåværende plassering, trykker du hardt på skjermen mens du viser samtalen, og trykker deretter på Send plassering.

Meldinger-skjerm som viser et kart over avsenderens plassering. Trykk hardt på skjermen for å sende plasseringen din i en samtale.

Merk: På den sammenkoblede iPhone-enheten kontrollerer du at Del plasseringen min er slått på under Innstillinger > iCloud > Del plasseringen min.

Se når meldinger ble sendt. Sveip til venstre på samtalen i samtalelisten i Meldinger Meldinger-symbol.

Ring personen du sender meldinger til. Trykk hardt på skjermen i en samtale, trykk på Detaljer, og trykk deretter på telefonsymbolet. Du kan også vise detaljer ved å sveipe mot venstre på en samtale i samtalelisten.

Slett en samtale. Du kan også sveipe mot venstre på samtalen og deretter trykke på Kast.