Les og svar på meldinger

Les innkommende tekstmeldinger direkte på Apple Watch, dikter et svar, velg et ferdig svar, eller bytt til iPhone for å skrive et svar.

ADVARSEL: Du finner viktig informasjon om å unngå distraksjoner som kan føre til farlige situasjoner, under Viktig sikkerhetsinformasjon.

Les en melding. Du kjenner et varslingsprikk eller hører en varsellyd når en melding ankommer – bare løft opp Apple Watch for å lese den. Skru på Digital Crown for å rulle.

Åpne en samtale i Meldinger-appen. Trykk på Meldinger-symbolet Meldinger-symbol i varslingen.

Se et bilde i meldingen. Trykk på bildet for å vise det, dobbelttrykk på det for å fylle skjermen, og flytt det for å panorere. Når du er ferdig, sveiper du til venstre fra kanten av bildeskjermen for å gå tilbake til samtalen. Hvis du vil arkivere bildet, åpner du meldingen i Meldinger-appen på iPhone og arkiverer det der.

Lytt til et lydklipp i en melding. Trykk på klippet for å lytte. Klippet slettes etter to minutter for å spare plass – hvis du vil beholde det, trykker du på Behold under klippet. Lyden vil beholdes i 30 dager, og du kan velge å beholde den lenger på iPhone: Gå til Innstillinger > Meldinger, rull til Lydmeldinger, trykk på Utløper og trykk deretter på en verdi.

Vis en video i en melding. I Meldinger-appen Meldinger-symbol trykker du på en video i en melding for å vise videoen i fullskjermmodus. Trykk én gang for å vise avspillingskontrollene. Dobbelttrykk for å zoome ut og skru Digital Crown for å justere volumet. Sveip eller trykk på tilbakeknappen for å gå tilbake til samtalen. Hvis du vil arkivere videoen, åpner du meldingen i Meldinger-appen på iPhone og arkiverer den der.

Gå til toppen av en lang melding. Trykk øverst på skjermen i Meldinger-appen Meldinger-symbol.

Svar på en melding. Hvis du nettopp har fått meldingen, trykker du på varslingen, skrur på Digital Crown for å rulle til bunnen av meldingen, og trykker deretter på Svar. Hvis du fikk den for en stund siden, sveiper du ned på urskiven for å vise meldingsvarslingen, trykker på den, ruller ned til bunnen og trykker på Svar-knappen. Hvis du vil merke meldingen som lest, trykker du på Lukk eller sveiper på meldingen. Trykk på Digital Crown for å lukke varslingen uten å merke meldingen som lest.

Trykk på en melding for å svare på den.

Avgjør hvordan du skal varsles. Åpne Apple Watch-appen på iPhone, trykk på Min klokke, og trykk deretter på Meldinger. Trykk på Tilpass for å angi hvordan du vil varsles når du mottar en melding.

Meldinger-skjermen i Apple Watch-appen på iPhone. Du kan tilpasse varsler og velge hvordan de skal vises, slå på lyd, slå på følbar respons og filtrere varslene du vil se.