Organiser e-post

Velg hvilken postkasse som vises på Apple Watch. Åpne Apple Watch-appen på iPhone, trykk på Min klokke, og gå deretter til Mail > Inkluder Mail. Du kan kun angi én postkasse, men om du ikke velger en postkasse, ser du innhold fra alle innbokser.

Slett e-post. Hvis du leser meldingen i Mail Mail-symbol på Apple Watch, trykker du hardt på skjermen og trykker deretter på Papirkurv. Hvis du viser meldingslisten, sveiper du til venstre på meldingen, og trykker deretter på Papirkurv. Du kan også slette en melding fra varslingen – rull til bunnen av i meldingen, og trykk deretter på Papirkurv.

Når du sletter en melding på Apple Watch, slettes den også på iPhone.

Merk: Hvis kontoen din er konfigurert til å arkivere meldinger, ser du en Arkiv-knapp i stedet for en Papirkurv-knapp.

Flagg en e-postmelding. Hvis du leser meldingen i Mail Mail-symbol på Apple Watch, trykker du hardt på skjermen og trykker deretter på Flagg. Hvis du viser meldingslisten, sveiper du til venstre på meldingen og trykker deretter på Mer. Du kan også flagge meldingen når du forhåndsviser den i en varsling – sveip til Flagg-knappen nederst i meldingen. Du kan fjerne flagging for en melding som er flagget.

Trykk på skjermen mens du leser en melding på Apple Watch for å merke den som Ulest, Flagge den, eller sende den til papirkurven.

Merk: Hvis du sveiper til venstre på en meldingstråd, gjelder handlingen du velger (Flagg, Merk som ulest, eller Slett) hele tråden.

Endre flaggstilen. Åpne Apple Watch-appen på iPhone, trykk på Min klokke, og gå deretter til Mail > Tilpass > Flaggstil.

Merk e-post som lest eller ulest. Hvis du leser en melding i Mail Mail-symbol på Apple Watch, trykker du hardt på skjermen og trykker deretter på Ulest eller Lest. Hvis du viser meldingslisten, sveiper du til venstre på meldingen og trykker deretter på Mer.

Tilpass varsler. Åpne Apple Watch-appen på iPhone, trykk på Min klokke, og slå deretter på Mail > Vis varsler. Trykk på hver konto eller gruppe, slå på alternativet for varsling, og velg deretter Lyd eller Følbar respons.

Gjør meldingslisten kortere. Hvis du vil gjøre meldingslisten mer kompakt, kan du redusere antall linjer med forhåndsvisningstekst som vises for hver e-postmelding i listen. Åpne Apple Watch-appen på iPhone, trykk på Min klokke, gå til Mail > Meldingsforhåndsvisning, og velg om du vil vise bare én linje eller ingen.

Mail-innstillingene i Apple Watch-appen på iPhone gjør det mulig å tilpasse flaggstil, lengde på meldingsforhåndsvisning og annet.