Slå på, vekk og lås opp

Slå på Apple Watch. Hvis Apple Watch er slått av, holder du sideknappen inne til Apple-logoen vises (det er mulig du ser en svart skjerm en kort periode først), og deretter venter du til urskiven vises.

Slå av Apple Watch. Normalt lar du bare Apple Watch være påslått hele tiden, men hvis du trenger å slå av klokken, holder du inne sideknappen til skyveknappene vises og deretter flytter du Slå av-knappen mot høyre.

Vekk Apple Watch. Bare løft armen. Apple Watch går i dvale igjen når du senker armen. Du kan også vekke Apple Watch ved å trykke på skjermen eller trykke på Digital Crown.

Hvis Apple Watch ikke vekkes når du hever armen, forsikrer du deg om at du har valgt riktig retning. Åpne Innstillinger-appen (hvis du ser på urskiven, trykker du på Digital Crown for å gå til Hjem-skjermen og trykker deretter på Innstillinger-symbol), gå til Generelt > Retning, og forsikre deg om at Retning er stilt til den armen du bruker Apple Watch på. Du kan også gjøre dette ved hjelp av Apple Watch-appen på iPhone: Trykk på Min klokke, trykk på Generelt, og trykk deretter på Klokkeretning. Hvis Apple Watch ikke våkner når du trykker på skjermen eller trykker på Digital Crown, kan det være at klokken må lades. Les Lad Apple Watch.

Hjem-skjermen på Apple Watch der du trykker på en app for å åpne den. Trykk på Digital Crown fra urskiven for å åpne Hjem-skjermen.

Våkne til urskiven – eller siste aktivitet. Du kan stille inn Apple Watch til å vise urskiven når den vekkes, eller til å gå tilbake til der du var før klokken gikk i dvale. Åpne Innstillinger Innstillinger-symbol, gå til Generelt > Lys opp skjerm, og kontroller at valget «Lys opp skjermen når armen løftes» er slått på. Rull ned og angi ønsket valg under Fortsett til. Du kan også gjøre dette ved hjelp av Apple Watch-appen på iPhone: Trykk på Min klokke, trykk på Generelt, forsikre deg om at Håndledssensor er slått på, og trykk deretter på Lys opp skjerm.

Skjermen for generelle innstillinger på Apple Watch, med peker til valget Aktiver når armen løftes. Trykk for å angi valget.

Lås opp med iPhone. Hvis du vil at Apple Watch skal låses opp når du låser opp iPhone, åpner du Apple Watch-appen på iPhone, trykker på Min klokke, trykker på Kodelås, og deretter slår du på Lås opp med iPhone. Eller gå til Innstillinger Innstillinger-symbol på Apple Watch, rull ned, trykk på Kodelås, og slå deretter på Lås opp med iPhone.

Merk: Apple Watch-kodelåsen kan være forskjellig fra iPhone-kodelåsen – og det anbefales å bruke forskjellige kodelåser.

Oppgi koden. Hvis du tar av Apple Watch eller klokken sitter for løst, vil den be om koden neste gang du vekker den. Bare trykk inn koden på nummertastaturet som vises.

Endre koden. På Apple Watch åpner du Innstillinger Innstillinger-symbol, ruller ned, trykker på Kode og trykker deretter på Endre kode og følger instruksjonene på skjermen. Du kan også åpne Apple-appen på iPhone, trykke på Min klokke, trykke på Kode, og deretter trykke på Endre kode og følge instruksjonene på skjermen.

Skjermen for kodeinnstillinger på Apple Watch. Peker til Deaktiver kode og Endre kode.

Bruk en lengre kode. Hvis du vil bruke en kode som er lengre enn fire sifre, åpner du Apple Watch-appen på iPhone, trykker på Min klokke, trykker på Kode og slår deretter av Enkel kode.

Slå av koden. Åpne Innstillinger Innstillinger-symbol, trykk på Kode, og trykk deretter på Slå av kode. Du kan også åpne Apple Watch-appen på iPhone, trykke på Min klokke, trykke på Kode og deretter trykke på Slå av kode.

Merk: Hvis du deaktiverer koden, kan du ikke bruke Apple Pay på Apple Watch.

Lås automatisk. Slå på håndleddssensoren for å låse klokken automatisk når du ikke bruker den. Åpne Apple Watch-appen på iPhone, trykk på Min klokke, trykk på Generelt, og slå på Håndleddssensor. Hvis du slår av håndleddssensoren, kan du ikke bruke Apple Pay.

Lås manuelt. Hold inne sideknappen til skyveknappene vises, og flytt deretter Lås enhet-skyveknappen til høyre. Du må oppgi koden neste gang du prøver å bruke Apple Watch.

Skyveknappskjermen med Avbryt-knappen øverst til venstre og tre skyveknapper: Slå av øverst, Sparebluss i midten og Lås enhet nederst.

Slett Apple Watch etter ti mislykkede forsøk på å låse den opp. For å beskytte innholdet på klokken dersom du mister den eller den blir stjålet, kan du angi at dataene på Apple Watch skal slettes etter ti forsøk på å låse den opp med feil passord. Åpne Apple Watch-appen på iPhone, trykk på Min klokke, trykk på Kode, og slå deretter på Slett data.

Hvis du glemmer koden. Koble Apple Watch fra iPhone for å slette Apple Watch-innstillingene og koden, og koble sammen enhetene på nytt. Du kan også tilbakestille Apple Watch og deretter sammenkoble den med iPhone igjen. Les Tilbakestill Apple Watch-innstillinger.