Juster lysstyrke, tekststørrelse, lyder og følbar respons

Juster lysstyrke. Åpne Innstillinger-appen Innstillinger-symbol, og rull deretter ned og trykk på Lysstyrke og tekststørrelse. Trykk på Lysstyrke-kontrollene for å justere, eller trykk på kontrollen, og skru på Digital Crown. Du kan også åpne Apple Watch-appen på iPhone, trykke på Min klokke, trykke på Lysstyrke og tekststørrelse og deretter flytte Lysstyrke-skyveknappen.

Lysstyrke-innstillingsskjerm på Apple Watch med bildeforklaring for lysstyrkesymbolene i hver ende av skyveknappen: Trykk på lysstyrkesymbolene; bildeforklaring for Tekststørrelse: Juster tekststørrelse; bildeforklaring for Halvfet tekst: Gjør tekst halvfet.

Gjør tekst større. Åpne Innstillinger Innstillinger-symbol, og rull deretter ned og trykk på Lysstyrke og tekststørrelse. Trykk på Tekststørrelse, og trykk deretter på bokstavene eller skru på Digital Crown. Du kan også åpne Apple Watch-appen på iPhone, trykke på Min klokke, trykke på Lysstyrke og tekststørrelse og flytte Tekststørrelse-skyveknappen.

Gjør tekst halvfet. Åpne Innstillinger Innstillinger-symbol, rull ned og trykk på Lysstyrke og tekststørrelse, og slå på Halvfet tekst. Du kan også åpne Apple Watch-appen på iPhone, trykke på Min klokke, trykke på Lysstyrke og tekststørrelse og deretter slå på Halvfet tekst.

Når du slår på halvfet tekst fra enten Apple Watch eller iPhone, starter Apple Watch på nytt for å ta i bruk endringen.

Juster lyd. Åpne Innstillinger Innstillinger-symbol, og rull deretter ned og trykk på Lyder og følbar respons. Trykk på volumknappene under Varselvolum eller trykk på skyveknappen én gang, og skru deretter på Digital Crown for å justere volumet. Du kan også åpne Apple Watch-appen på iPhone, trykke på Min klokke, trykke på Lyder og følbar respons, og deretter flytte skyveknappen for Varselvolum.

Lyder og følbar respons-innstillingsskjerm på Apple Watch. Skru på Digital Crown eller trykk på volumsymbolene for å øke eller redusere volumet for ringelyder og varsler. Trykk på Lyd av for å slå av lyden på Apple Watch.

Slå av lyden på Apple Watch. Åpne Innstillinger Innstillinger-symbol, rull ned og trykk på Lyder og følbar respons, og slå deretter på Lyd av. Du kan også sveipe opp på urskiven, sveipe til Innstillinger-overblikket og deretter trykke på Lydløsmodus-knappen. Du kan også åpne Apple Watch-appen på iPhone, trykke på Min klokke, trykke på Lyder og følbar respons, og deretter slå på Lydløsmodus.

Innstillinger-overblikket der du kan se tilkoblingsstatus for klokken og iPhone og slå på Flymodus, Ikke forstyrr og Lyd av. Du kan også pinge iPhone. Lyd av er valgt.

Du kan raskt slå av lyden på varsler og varslinger ved å holde håndflaten mot klokkeskjermen i minst tre sekunder. Du kjenner et prikk som bekrefter at lyden er slått av. Husk å slå på «Tildekk for å dempe lyd» i Apple Watch-appen på iPhone. Trykk på Min klokke, og gå til Lyder og følbar respons.

Juster intensiteten for følbar respons. Du kan justere styrken på trykkene Apple Watch bruker for varslinger og varsler. Åpne Innstillinger Innstillinger-symbol, og rull deretter ned og trykk på Lyder og følbar respons. Trykk på knappene under Følbar respons eller trykk én gang på skyveknappen for å markere den, og skru på Digital Crown for å justere. Du kan også åpne Apple Watch-appen på iPhone, trykke på Min klokke, trykke på Lyder og følbar respons og deretter flytte skyveknappen for Følbar respons. Slå på Tydelig følbar respons for kraftigere respons.

Skjermen for innstilling av lyder og følbar respons, der du kan rulle ned til følbar respons for ringelyd og varsler, og deretter trykke på symbolene for følbar respons for å øke eller redusere intensiteten til prikking.

Slå på Ikke forstyrr. Hvis du ikke vil at det skal avgis en lyd eller at skjermen skal lyse når du mottar anrop og varsler (unntatt alarmer), sveiper du opp på urskiven, sveiper sideveis til Innstillinger-overblikket, og deretter trykker du på Ikke forstyrr-knappen Ikke forstyrr-symbol. Du kan også åpne Innstillinger Innstillinger-symbol, trykke på Ikke forstyrr og deretter slå på Ikke forstyrr. Når Ikke forstyrr er på, ser du Ikke forstyrr-symbol øverst på skjermen.

To Apple Watch-skjermer som viser to ulike måter å slå på Ikke forstyrr på: i Innstillinger-overblikket eller i Innstillinger-appen.

Hvis du vil slå av lyd for både Apple Watch og iPhone, åpner du Apple Watch-appen på iPhone, trykker på Min klokke, og slår på Generelt > Ikke forstyrr > Gjør som iPhone. Hver gang du heretter endrer Ikke forstyrr på én enhet, gjøres tilsvarende endring på den andre.