En rask titt på Apple Watch
Denne håndboken beskriver Apple Watch med watchOS 2. Du bruker Apple Watch ved hjelp av flere grunnleggende bevegelser.…

Klargjør og sammenkoble med iPhone
Oppsettassistentene på iPhone og Apple Watch er samstemt, og de hjelper deg med å sammenkoble og…

Apple Watch-appen
Bruk Apple Watch-appen på iPhone til å tilpasse innstillingene og valgene på klokken, sette opp Apple Pay…

Slå på, vekk og lås opp
Slå på Apple Watch. Hvis Apple Watch er slått av, holder du sideknappen inne til Apple-logoen vises…

Status-symbolene
Statussymboler øverst på skjermen gir deg informasjon om Apple Watch: Symbol Forteller deg Du har en…

Juster lysstyrke, tekststørrelse, lyder og følbar respons
Juster lysstyrke. Åpne Innstillinger-appen , og rull deretter ned og trykk på Lysstyrke og tekststørrelse.…

Endre språk og retning
Endre språk eller regionformat. Åpne Apple Watch-appen på iPhone, trykk på Min klokke, og gå deretter…

Lad Apple Watch
Gjør klar laderen. Finn et sted med god ventilasjon. Plasser den medfølgende magnetiske ladekabelen for…

Ta vare på Apple Watch
Du finner mer informasjon om hvordan du tar vare på og rengjør Apple Watch under…

Her finner du også brukerhåndboken
Du kan vise Apple Watch-brukerhåndboken på iPhone i Apple Watch-appen, i Safari eller i iBooks. Vis brukerhåndboken…