Sett klokken på nattbordet

Apple Watch blir til en praktisk vekkerklokke når du lader den.

Apple Watch viser klokkeslett og neste alarm når du kobler til laderen og legger Apple Watch på siden med Digital Crown og sideknappen opp.

Sett den opp som en vekkerklokke. Koble Apple Watch til laderen, og sett Apple Watch på siden med knappene opp.

Sett klokken på nattbordet. Du kan vise klokkeslettet ved å trykke på skjermen eller gi Apple Watch en lett berøring. Det kan til og med være det holder å rugge lett på bordet – prøv deg fram.

Bruk Apple Watch som vekkerklokke. Hvis du stiller inn en alarm med Vekkerklokke-appen Alarm-symbol, kan Apple Watch vekke deg på en behagelig måte.

Trykk på Digital Crown for å slumre eller på sideknappen for å slå av alarmen når klokken er i vekkerklokkemodus.

Når alarmen ringer, trykker du på sideknappen for å slå den av, eller du trykker på Digital Crown for å slumre i ni minutter til.