Bla gjennom dagen med Tidsreise

Tidsreise gir deg et glimt av nær fortid og framtid. Du kan vri på Digital Crown på de fleste urskiver for å se tidsjustert informasjon.

Se framover eller bakover i tid ved å vri på kronen, og sjekk deretter komplikasjoner for justert informasjon.

Vis et annet klokkeslett. Skru på Digital Crown mens klokkeslettet vises på urskiven.

Mens du skrur på Digital Crown viser urskiven det nye klokkeslettet i tillegg til informasjon fra komplikasjoner været, kalenderen, verdenstid og annet.

Gå tilbake til nåtiden. Trykk på Digital Crown eller den blå indikatoren for tidsforskyvning.