Angi alarmer

Bruk Vekkerklokke-appen Alarm-symbol til å spille av en lyd eller vibrere Apple Watch på et bestemt tidspunkt. Legg til en alarm på urskiven, slik at du kan se kommende alarmer med et raskt blikk – og åpne Vekkerklokke-appen med et trykk.

Spør Siri. «Sett en alarm til klokka 7 som gjentas hver tirsdag.»

Legg til en alarm. Åpne Vekkerklokke Alarm-symbol, trykk hardt på skjermen, og trykk på Legg til alarm +. Trykk på Endre tid, trykk på timer eller minutter, skru på Digital Crown for å justere, og trykk på Angi. Angi ønskede innstillinger for gjentakelser, etiketter og slumring.

Fem klokkeskjermer som viser prosessen for å legge til en alarm: Trykk for å legge til en alarm, skru på Digital Crown for å angi tiden, angi alternativer i innstillinger, angi alternativer for gjentakelser og slå på Slumre.

Angi eller juster en alarm. Åpne Vekkerklokke alarm-symbol, og trykk på bryteren ved siden av alarmen for å slå den av eller på, eller trykk på alarmen for å endre innstillingene.

Alarmer-skjerm med tre alarmer og brytere for å slå dem av eller på.

Spør Siri. «Slå av alarmen klokka 7.»

Se den kommende alarmen på urskiven. Mens du viser urskiven, trykker du hardt på skjermen og deretter trykker du på Tilpass. Sveip mot venstre til du kan velge enkeltkomplikasjoner for urskiven, trykk på den du vil bruke for alarmer, og skru deretter på Digital Crown for å velge alarmen. Når du er ferdig, trykker du på Digital Crown. Du kan legge til alarmer på følgende urskiver: Kronograf, Farget, Mikke Mus, Modulær, Stilren og Tydelig.

To skjermer der den ene viser hvordan du angir et alternativ for å legge til en alarm på urskiven, og der den andre viser alarmtiden som vises på urskiven.

Ikke tillat slumring. Når en alarm går, kan du trykke på Slumre for å vente i flere minutter før alarmen lyder på nytt. Hvis du ikke vil tillate slumring, trykker du på alarmen i listen med alarmer, og slår deretter av Slumre.

To urskiver der den ene viser en urskive med en alarmslumreknapp. Den andre viser Rediger alarm-innstillingene, der du kan slå av eller på slumring.

Slett en alarm. Åpne Vekkerklokke Alarm-symbol, trykk på alarmen i listen, rull til bunnen, og trykk på Slett.

Rediger alarm-skjermen, der du ruller til bunnen for å slette en alarm.