Utforsk kartet

Apple Watch har et Kart-overblikk som gir deg rask oversikt over plasseringen din og omgivelsene, og en fullstendig Kart-app for utforsking og veibeskrivelser.

Spør Siri. «Vis Berlin på kartet.»

ADVARSEL: Du finner viktig informasjon om å unngå distraksjoner som kan føre til farlige situasjoner, under Viktig sikkerhetsinformasjon.

Se et kart. Åpne Kart-appen Kart-symbol på Apple Watch. Hvis du vil se plasseringen din raskt, sveiper du opp på urskiven og sveiper deretter til Kart-overblikket. Trykk på Kart-overblikket for å åpne Kart-appen.

Trykk på Sporing-knappen nede til venstre på kartet for å vise plasseringen din, som vises som en blå prikk.

Panorer og zoom. Flytt med en finger for å panorere kartet. Hvis du vil zoome inn eller ut, skrur du på Digital Crown. Du kan også dobbelttrykke på kartet for å zoome inn på stedet du trykker. Trykk på Sporing-knappen nederst til venstre for å gå tilbake til gjeldende plassering.

Søk på kartet. Mens du ser på kartet, trykker du hardt på skjermen og trykker på Søk, og deretter trykker du på Dikter eller trykker på et sted i listen med steder du nylig har utforsket.

Få informasjon om et landemerke eller et markert sted. Trykk på stedsmarkøren på kartet, og skru på Digital Crown for å gå gjennom informasjonen. Trykk på < øverst til venstre for å gå tilbake til kartet.

Plasser en nål. Trykk og hold på kartet der du vil plassere nålen, vent til nålen slippes, og slipp. Nå kan du trykke på nålen for adresseinformasjon eller bruke den som destinasjon for veibeskrivelser. Hvis du vil flytte nålen, slipper du bare en ny på den nye plasseringen.

Bruk kartnålen for å få opp en omtrentlig adresse for et punkt på kartet, eller bruk den som en destinasjon for veibeskrivelser.

Finn den omtrentlige adressen for et hvilket som helst sted på kartet. Slipp en nål på stedet, og trykk deretter på nålen for å vise adresseinformasjon.

Ring et sted. Trykk på telefonnummeret i plasseringsinformasjonen. Hvis du vil bytte til iPhone, sveiper du opp på Telefon-symbolet nederst til venstre på låst skjerm, og deretter trykker du på den grønne linjen øverst på skjermen.

Se adressen til en kontakt på kartet. Mens du viser kartet, trykker du hardt på skjermen, trykker på Kontakter, skrur på Digital Crown for å rulle og trykker deretter på kontakten.

Se nåværende plassering og omgivelser. Åpne Kart Kart-symbol, og trykk på pilen for nåværende plassering nede til venstre. Du kan også sveipe til Kart-overblikket, som alltid viser hvor du er. Hvis du har en kommende kalenderhendelse, viser Kart-overblikket en veibeskrivelse til den.