Bruk ekstern søker og lukker

Hvis du vil plassere iPhone for å ta et bilde og deretter ikke røre den, eller hvis du ikke kan se iPhone-skjermen for å ta et bilde, kan du bruke Apple Watch til å vise bildet fra iPhone-kameraet og trykke på lukkeren.

Apple Watch må være innenfor normal Bluetooth-rekkevidde for iPhone (ca. 10 meter) for å fungere som fjernkontroll for kameraet.

Når du ser på kamerastyringsøkeren på Apple Watch, er Ta bilde-knappen nederst i midten, mens Ta bilde etter forsinkelse-knappen er til høyre for den. Hvis du har tatt et bilde, finnes Bildevisning-knappen nederst til venstre.

Ta et bilde. Åpne Kamera-appen Kamerastyring-symbol, og plasser deretter iPhone for å ta bildet med Apple Watch som søker. Hvis du vil justere eksponeringen, trykker du på hovedområdet i bildet i forhåndsvisningen på Apple Watch. Trykk på Lukker-knappen for å ta bildet.

Bildet lagres i Bilder på iPhone, men du kan vise det på Apple Watch.

Se gjennom bildene dine. Trykk på miniatyrbildet nederst til venstre. Sveip til høyre eller venstre for å se andre bilder. Mens du viser et bilde, kan du skru på Digital Crown for å zoome. Flytt fingeren for å panorere. Trykk hvor som helst for å skjule eller vise Lukk-knappen og bildeantallet. Dobbelttrykk for å fylle skjermen eller vise hele bildet. Trykk på Lukk når du er ferdig.