Bruk ekstern søker og lukker
Hvis du vil plassere iPhone for å ta et bilde og deretter ikke røre den,…

Bruk lukkernedtelling
Du kan bruke Apple Watch til å angi en lukkertid, slik at du får tid til…