Sjekk og oppdater kalenderen
Kalender-appen på Apple Watch viser hendelser du har planlagt eller er invitert til i dag og…

Angi og svar på påminnelser
Det finnes ingen Påminnelser-app på Apple Watch, men Apple Watch varsler deg om påminnelser du oppretter i…